Home

Achtergrond 290 x bekeken

Subsidie voor niet-kerende grondbewerking Zuid-Limburg

Van 14 april tot en met 13 mei kan subsidie aangevraagd worden voor niet-kerende grondbewerking in Zuid-Limburg om de erosie tegen te gaan op de heuvels. Aanvragen is mogelijk op het digitale LNV-Loket.

Agrarische ondernemers ten zuiden van de doorgaande wegen Sittard-Wehr en Sittard-Urmond kunnen subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen waardoor erosie wordt voorkomen. De provincie Limburg stelt hiervoor de subsidieregeling niet-kerende grondbewerking Zuid-Limburg open. Agrarische ondernemers kunnen een vergoeding krijgen van €50 per hectare, met een maximum van €7.500 per ondernemer per drie belastingjaren.

Niet-kerende grondbewerking betekent dat er niet geploegd wordt. De grond wordt alleen losgetrokken en bewerkt zonder de grond ‘om te keren’. Dit in combinatie met het inzaaien van bodembedekkers direct na de oogst van het hoofdgewas. De percelen mogen niet in de probleemgebieden liggen. Deze probleemgebieden staan genoemd in artikel 17 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg (landbouw met een natuurlijke handicap).

Meer informatie is te krijgen op Het LNV-Loket: telefoon 0800 – 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur) of op www.minlnv.nl/loket onder subsidie, natuur en erosiebestrijding Zuid-Limburg. Daar zijn ook het aanvraagformulier en andere benodigde documenten te downloaden.

Meer informatie Het LNV-Loket: Erosiebestrijding Zuid-Limburg

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.