Home

Achtergrond

Subsidie innovatieve energiesystemen ontlokt 22 aanvragen

Tweeëntwintig ondernemers dienden een subsidieaanvraag in voor innovatieve energiesystemen in de glastuinbouw. Voor de semigesloten kassystemen zijn 12 aanvragen ontvangen, waarvoor genoeg budget is. Voor de overige energiesystemen zijn tien aanvragen ontvangen, waarvoor het budget tekortschiet. Mogelijk komt daarvoor extra budget. Deze regeling kent straks een tweede ronde, terwijl per 1 mei ook een subsidie voor bestaande energiesystemen opengaat.

De subsidie voor Marktintroductie energie-innovaties wil stimuleren dat glastuinders de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Er is €10 miljoen subsidie beschikbaar voor semigesloten kassystemen, terwijl €9,1 miljoen is aangevraagd. Als de aanvragen aan de voorwaarden voldoen, worden ze gehonoreerd. Voor overige energiesystemen is €6 miljoen aangevraagd bij een budget van €3,5 miljoen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt en rangschikt deze subsidieaanvragen. Het is mogelijk dat extra budget beschikbaar komt als de aanvragen allemaal van goede kwaliteit zijn.

Alle aanvragers hebben een brief ontvangen waarin staat dat zij nog niet mogen starten met hun project. Uiterlijk 15 juli krijgen zij bericht of ze wel of niet in aanmerking komen voor subsidie. Vanaf dan mogen ze offertes tekenen en verplichtingen aangaan. Later dit jaar is er een tweede openstelling voor deze subsidieregeling.

Bestaande systemen voor energiebesparingDe Investeringsregeling Energiebesparing (IRE) is vooral bedoeld voor energie-extensieve bedrijven. De regeling noemt diverse technieken, waarvoor in totaal €5,5 miljoen beschikbaar is. Voor investeringen in het tweede energiescherm, kasdek met antireflectiecoating en energieclusters komen ook energie-intensieve glastuinbouwbedrijven in aanmerking. Deze subsidie staat per 1 mei 2008 weer open voor aanvragen, net als diverse andere LNV-subsidies.

Lees ook Subsidie MEI: 2-maal €13,5 miljoen

Meer informatie Het LNV-Loket (bericht over de innovatieve energiesystemen nog niet online)

Meer informatie het LNV-Loket over IRE (Investeringsregeling Energiebesparing)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.