Home

Achtergrond

Steun aan motie co-vergisting neemt af

In de Tweede Kamer neemt de steun aan de motie om de subsidie voor co-vergisting te verhogen naar 15 cent per gewonnen kWh af. De oorzaak daarvan is de wereldwijde schaarste aan voedsel en verdubbelde prijzen voor granen. De minister van EZ stelt dat er met 12 cent subsidie per kWh al voldoende animo onder boeren is, hoewel deskundigen afraden om bij deze subsidie in co-vergisting te investeren. Bronnen zijn het Agrarisch Dagblad en AgriHolland.nl.

In de Tweede Kamer en elders in de samenleving is de discussie losgebarsten over de vraag of bio-energie wenselijk is bij de toenemende schaarste van voedsel. Verbouw van gewassen voor energieopwekking zou ten koste gaan van landbouwgrond en natuur, met name tropische regenwouden. Verder worden er de suggesties gedaan om in Nederland geen landbouwgrond voor natuur of water te bestemmen of om minder vlees te gaan eten, want vee eet voor een deel ook granen.

De PvdA trok de steun in voor de motie van Bas van der Vlies (SGP) voor een extra bijdrage voor co-vergisting in kleinschalige installaties. Pas met de extra steun zouden agrariërs dergelijke installaties kunnen exploiteren. Maar minister Van der Hoeven van EZ meldt dat er al 30 aanmeldingen zijn voor de subsidie. Overige partijen twijfelen nu ook over deze motie, zodat Van der Vlies nu alleen staat.

Lees ook Minister trotseert Tweede Kamer over co-vergisting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.