Home

Achtergrond 7 reacties

Staatsbosbeheer wil wolven in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer wil zogenoemde sleutelsoorten als wilde zwijnen, wisenten (rundersoort) en wolven toelaten in natuurgebied de Oostvaardersplassen.

Dat maakte de natuurbeheerder vandaag bekend. Deze wilde dieren moeten fungeren als wegbereider voor andere dieren en planten. Boswachter Hans Breeveld verwacht niet dat deze beesten op korte termijn in het gebied aanwezig zullen zijn.

"De wolf hoort hier thuis'', vindt ecoloog Frans Vera van Staatsbosbeheer. Hij verwacht dat er ruimte is voor meer dan honderd wolven. "Wat mij betreft zetten we er morgen wolven in, maar ik verwacht niet dat we ze op korte termijn loslaten. Ecologisch gezien is het geen probleem. Het zit tussen onze oren.'' Vera refereert daarmee aan het beeld dat mensen hebben van wolven door het sprookje over de grote, boze wolf.

Het wilde zwijn moet wat hem betreft ook een plekje krijgen in het natuurgebied bij Lelystad. Deze diersoort graast zijn omgeving helemaal kaal, waardoor er meer ruimte ontstaat voor nieuwe plantensoorten.

Staatsbosbeheer wil graag dat die natuurlijke dynamiek terugkeert in het gebied. Een kade scheidt nu op een harde manier het natte van het droge deel. Er worden maatregelen getroffen om deze kade overbodig te maken, zodat er een natuurlijke overgang ontstaat van nat naar droog.

Tot nu toe werd de Oostvaardersplassen in een bepaalde toestand gehandhaafd, desnoods met kunstgrepen. En tegelijkertijd moest de natuur vooral haar gang gaan. Het 's winters niet bijvoeren van verzwakte dieren, is hiervan een voorbeeld. Het levert elk jaar weer discussie op. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vroeg Staatsbosbeheer naar aanleiding van het advies van een internationale commissie, een ecologische langetermijnvisie op te stellen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  goede boer

  Vreemd natuurbeheer houden ze er op na in de Oostvaarderplassen. Natuur moet zijn beloop hebben daar. Wormbesmettingen bij de dieren in de Oostvaarderplassen schijnen niet mee te tellen bij natuurbeheer. Voedsel aanbod moet het aantal dieren in de Oostvaarderplassen reguleren volgens de ecologie experts. Reken er maar op dat de hoeveelheid dieren daar gereguleerd worden met het doodgaan van (vooral jonge dieren) door een hoog aantal wormbesmettingen. Om zoveel mogelijk aan wormbesmettingen te ontkomen moeten dieren van gebied naar gebied kunnen trekken. En dat kunnen die dieren in de Oostvaarderplassen niet. Bij een wormbesmetting vermagerd een dier ook sterk. Het lijkt dan op voedselgebrek maar een wormbesmetting is dan eerder de oorzaak. De lijdensweg bij het doodgaan van een dier als gevolg van een wormbesmetting is veel erger dan de hongerdood. (vitale organen worden aangetast). We hebben net de reportage gehad van het programma RADAR over vermeende wantoestanden bij het slachthuis in Leeuwarden. Een zelfde soort reportage over het doodgaan van dieren in de Oostvaarderplassen zou wel eens 10 keer meer ellende kunnen tonen. Heel Nederland moet nu maar geloven dat het aanbod van voedsel de hoeveelheid dieren reguleerd. In werkelijkheid zullen wormbemettingen dat doen. En dan vooral wolven er bij halen. Nogal dom ,staatsbosbeheer! Wolven (en gelijk honden) zijn van nature verspreiders van wormen en versterken dan de wormbesmettingen bij de dieren in de Oostvaarderplassen. Lijkt wel of er zonder wolven niet genoeg dierenmishandeling in de Oostvaarderplassen plaats vindt.
  Waar is staatsbosbeheer toch mee bezig.
  Wilde zwijnen er ook nog maar bij. Dat zijn van nature bosbouwers. Moeten de Oostvaarderplassen nu met behulp van de wilde zwijnen veranderen in een bosgebied???? Als je het mij vraagt wordt natuurbeheer van staatsbosbeheer gedaan van achter een bureau met behulp van een of ander theoretisch boekje. De praktijk van natuur steekt toch even anders in elkaar, zoals je dat als boer in de praktijk ondervindt. Wordt tijd dat staatsbosbeheer eens bij boeren langs gaat voor de broodnodige visie van de natuur in de praktijk. Maar dat zal de heren hun eer wel te na zijn. En dus zullen we het (wan)beheer van het quasi- natuurgebied de Oostvaarderplassen noch wel een tijdje moeten aanzien.

 • no-profile-image

  piet

  is de heer vera wel goed in het hoofd om hier wolven los te laten heeft hij niks anders op het menu die hoord daar niet op zijn plek weg met vera gr piet

 • no-profile-image

  DJ

  De heer Vera is nu echt elk contact met de echte wereld om hem heen kwijt. Ik stel voor om wolven in zijn achtertuin los te laten, om die dan samen met zijn kleinkinderen (heeft hij die?) te laten spelen. Als dat experiment geslaagd is, kunnen we de wolven daarna op Rottummerplaat bij eb loslaten.
  Man, ga toch fietsen; je bent toe aan je welverdiende(?) pensioen.

 • no-profile-image

  henk

  wat bij frans vera tussen de oren zit,zit gelukkig niet bij mij tussen de oren,ik sta nog met beide benen op de grond

 • no-profile-image

  gert

  wanneer komen er beren ?nederland wordt een speeltuin voor ecologen en landsschapsarchitecten

 • no-profile-image

  Vanes

  Een merkwaardige week als het gaat om honden in de natuur. Aan de ene kant kwam NOVA met een gruwelijk verslag van de wijze waarop in Zuid-Oost Brabant en Limburg met honden wordt gejaagd op wild. In dezelfde week komt Staatsbosbeheer met het idee om dit type jacht structureel in te voeren in de Oostvaardersplassen. Alleen heet dit nu natuurbeheer en wordt op deze manier de natuurlijke dynamiek teruggebracht in het eco-systeem. Een twijfelachtige argument omdat een het een gesloten eco-systeem betreft. Waarschijnlijk leidt de introductie alleen tot een verschuiving in de beheersmaatregelen. En dat terwijl er toch al voldoende gedomesticeerde wolven in Nederland zijn die de natuurbeheerders het liefst uit de natuur willen weren.

  Over het argument van verstoring heb ik al eerder geschreven en daarbij tevens betoogd dat een verbod van honden uit de natuur daarvoor niet effectief is. Naast verstoring kom ik nog tot drie andere redenen om honden uit de natuur te houden. Ik mag niet natuurlijk niet een wetenschapper hondenhaat verwijten en tegelijkertijd zelf mijn ogen dicht doen voor mogelijke andere negatieve effecten van mijn geliefde viervoeter op de natuur:

  De eerste is de meest logische: het opjagen van wild. De wolven in de Oostvaardersplassen mogen dit straks legaal doen en de criminelen uit het Zuiden van het land moeten opgepakt. Want wild mag nooit worden opgejaagd, dit is immers een overtreding van de faunawet. Een eigenaar die opzettelijk of uit onvermogen zijn hond achter wild aan laat jagen kan altijd meteen worden bekeurd. Een verbod is daarvoor niet nodig. Wel zijn er goede argumenten voor een aanlijnplicht indien er veel loslopende schapen of runderen zijn.  Geurvlaggen. Eén van de voornaamste redenen waarom hond en mens het zo goed kunnen vinden is het feit dat hun zintuigen complementair zijn. Is het zicht van de hond beperkt, de mens kan ver van zich afkijken en ziet kleuren. Ook voor het gehoor vullen mens en hond elkaar goed aan.Daar staat tegenover dat een mens qua geur 'kleurenblind' is en de hond een fantastisch gedetailleerde geur heeft. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van de geurwereld van een hond, hoewel ook wij wel degelijk (onbewust) met geuren communiceren. De geurvlag van de hond is een communicatiemiddel en daarmee zou een hond de loop van wild kunnen verstoren. Natuurlijk is ook hier geen wetenschappelijk onderzoek verricht en het is zeer de vraag hoe verstorend dit verschijnsel is. Zelf ken ik dassenburchten, reëenwissels en konijnenholen volop in hondenuitlaatgebieden. De schade in open terrein van geurvlaggen lijkt me dan ook zeer beperkt en beïnvloedt maximaal andere zoogdieren.

  Het laatste argument is stikstofdepositie door hondenontlasting. In gesloten ecosystemen waar men vermesting wil tegengaan, zoals heideterreinen of zandverstuivingen kan hondenontlasting verstorend werken. Dit is onomstotelijk omdat de hondendrol van buiten meststoffen in het systeem introduceert. Dus hier is de eerste onomkeerbare en schadelijke invloed van honden vastgesteld en daar is ook voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor. De meest voor de hand liggende oplossing is ook in dit geval niet een verbod maar een opruimplicht. De meeste hondenbezitters zijn in de bebouwde kom al gewend aan de opruimplicht en ik zie geen bezwaar deze uit te breiden naar de natuur. Bij blijvende grote overlast van hondenstront is een verbod een uiterste maatregel.

  Drie van de vier argumenten die ik hier noem, verstoring, opjagen en geurvlaggen gelden ook voor wolven. Vreemd is dat wanneer biologen zelf hondachtigen introduceren deze argumenten niet relevant meer zijn. Terwijl op voorhand bekend is dat de gewenste dynamiek in het ecosysteem niet stabiel zal zijn. Maar ja voor de Oostvaardersplassen kan men ook niet wachten tot de wolven uit Duitsland uit eigen beweging naar het westen trekken want er staat een hek omheen: ze komen er niet in!

 • Bison

  Hebben ze die wolven nou ingezet of is het met een sisser afgelopen?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.