Home

Achtergrond

Slechts over gedeelte melkquotum afschrijven

Een bedrijfsovername vergt een grondige voorbereiding. Blijft dit achterwege en blijven er nog wat losse eindjes achter, dan kan dit een jarenlange nasleep hebben. Dit blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de rechtbank Haarlem. De fiscale gevolgen van een bedrijfsovername in 1985 waren het onderwerp van haar uitspraak op 26 februari 2008. Ruim 23 jaar na de bedrijfsovername weet de melkveehouder dat over een gedeelte van het melkquotum geen afschrijving mogelijk is.

De aan de rechtbank voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

een ondernemer neemt in 1985 het aandeel van zijn vader in de als maatschap gedreven melkveehouderij over. Vanaf 1979 is de winstverdeling 80% voor belanghebbende en 20% voor vader. Tot het melkveebedrijf behoort ook een melkquotum. De belastinginspecteur stelt voor dat belanghebbende het aandeel dat hij van zijn vader overneemt, activeert en daar op afschrijft. Belanghebbende schrijft er vervolgens een paar jaar op af.

Belanghebbende tekent bezwaar aan tegen de aangifte van de inkomstenbelasting over 2003. Hij vindt dat hij alsnog op het gehele melkquotum mag afschrijven. De inspecteur staat een inhaalafschrijving toe op het gedeelte dat belanghebbende van zijn vader heeft overgenomen, en waar nog niet op is afgeschreven. De inspecteur (verweerder) weigert volgens de rechtbank echter terecht afschrijving over het grootste deel van het melkquotum.

De Rechtbank Haarlem overweegt: “(Ȧ) komt de rechtbank tot de slotsom dat eiser er niet in geslaagd is om aannemelijk te maken dat het melkquotum bij de beëindiging van de maatschap in zijn geheel van de vader is overgegaan op de zoon. De rechtbank acht daarentegen aannemelijk dat eiser reeds vanaf het moment van toekenning een aandeel van 80% in het melkquotum had. Voor zover er sprake is van een fout in de zin van de foutenleer doordat eiser de resterende 20% die hij om niet van zijn vader heeft verkregen niet tegen de werkelijke waarde in zijn balans heeft opgenomen, heeft verweerder deze fout bij uitspraak op bezwaar hersteld. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.”

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘melkquotum’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Haarlem, 26 februari 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.