Home

Achtergrond

Schadeloosstelling fruit door vorst in 2005 en LNV-subsidies vanaf 1 mei

Agrocount.nl kondigde in maart al aan dat diverse LNV-subsidies in mei weer open staan. Het eerdere overzicht moet uitgebreid worden met schadeloosstelling aan fruittelers die in 2005 door de vorst getroffen werden. In de komende maand kunnen zij, maar dus ook belangstellenden voor biologische landbouw, voor vernieuwing in de veehouderij, voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid of voor energiebesparing in de glastuinbouw hun aanvraag richten aan het LNV-Loket.

Voor schadeloostelling aan de fruitteelt door de vorst in 2005 is €5.625.000 beschikbaar. In aanmerking komen de fruittelers die in 2005 een bedrijf hadden en van 3 tot en met 7 maart 2005 door vorst 30% minder opbrengst hadden van hun fruitgewas(sen). Zij kunnen per gewassoort voor maximaal 70% van de financiële schade een tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van vaste normbedragen voor de financiële opbrengst van het gewas. Een belangrijke voorwaarde is dat te verzekeren fruitgewassen op hun laatst vanaf 1 november 2008 voor een aaneengesloten periode van ten minste 5 jaar zijn verzekerd tegen vorstschade.

De subsidieregelingen zijn reeds uitvoerig besproken op Agrocount.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website van Het LNV-Loket, dat ook gebeld kan worden op tel. 0800 – 22 333 22.

Lees ook Enkele LNV-subsidies vanaf 1 mei opengesteld

Meer informatie Het LNV-Loket: Overzicht subsidies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.