Home

Achtergrond 7 reacties

Schade onkruid verhalen

Terreinbeherende instanties in met name Noord-Holland moeten hun verantwoordelijkheid beter nemen en hooggroeiend onkruid op hun weiland en akkers tijdig maaien.

Dit is in het belang van zowel boeren als weggebruikers. Zo nodig zal LTO veroorzakers van schade aansprakelijk stellen. De organisatie roept haar leden op om problemen bij haar te melden.

LTO Noord heeft haar oproep om tijdig te maaien gedaan in een brief aan alle grondeigenaren en terreinbeheerders (provincies, waterstaat, waterschappen, gemeenten) in Noord-Holland. Als terreinbeheerders niet op tijd maaien, zaait het onkruid zich na de bloei uit naar aangrenzende landbouwpercelen. Wegbermen van een meter of hoger zijn geen uitzondering en leveren verkeersonveilige situaties op. Met name bij voet- en fietsoversteekplaatsen met kleine kinderen en uitritten van percelen naar de openbare weg is de verkeersveiligheid in het geding.

De praktijk van de afgelopen jaren was, aldus LTO, dat boeren en tuinders werden gedwongen om extra bestrijdingsmiddelen te gebruiken om ongewenst en gevaarlijk onkruid te lijf te gaan. Het komt regelmatig voor dat in de buurt van spoorlijnen, snelwegen en braakliggende bouwgrond grote stukken weiland worden overwoekerd door onkruid. Koeien willen er niet meer eten en de boer is de dupe.

Diverse Noord-Hollandse gemeenten hebben een passage opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Op grond van deze verordeningen kunnen grondgebruikers gedwongen worden de verspreiding van distels aan te pakken door bermen op tijd te maaien. Dat betekent meerdere keren maaien. Begin juni en vervolgens later nog minimaal een keer. LTO Noord roept alle leden op om overlast als gevolg van uitzaaiend onkruid te melden. Zo nodig zal de organisatie er toe overgaan om andere partijen aansprakelijk te stellen voor de schade.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Spruijt

  Lto Noord jullie zijn goed bezig!!!
  Maar graag in iedere provincie die "goed bedoelde instanties" aanschrijven a.u.b.

  Hartelijk dank.

 • no-profile-image

  Spruijt

  Dieren zijn diep ongelukkig met een distel in hun bek! En onkruidbestijdingsmiddelen zijn nog steeds ongezond. Dus een goed beheer van "natuurterrreinen"is belangrijk!

 • no-profile-image

  c.koppert

  kan dit niet gelden voor heel nederland.

 • no-profile-image

  gj

  De kennis van Wil is dus helaas maar heel beperkt binnen hele kleine grensjes.
  Goed antwoord Spruijt!

 • no-profile-image

  wil

  de intolerantie van boeren voor alles wat verder nog leeft op de wereld, maar voor hen geen geld oplevert, kent weer geen grenzen.

 • no-profile-image

  Martin

  Kan deze regel ook niet gaan gelden voor gemeenten en provincie. Deze zijn namelijk ook heel laks in 't maaien van sloten en bermen. Dat doen ze 't liefst als alles is uitgebloeid en de onkruidzaden op 't land liggen

 • no-profile-image

  Boelo jan

  Dit zou inderdaad landelijk geregeld moeten worden

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.