Home

Achtergrond

Ruim €60 miljoen voor schade door regen of vorst

Van 7 tot en met 25 april 2008 kunnen schadeverzekeraars een vergoeding aanvragen voor schade aan gewassen door zware regenval of in de fruitteelt door extreme vorst. Het gaat hier om een garantiesubsidie. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Dienst Regelingen via het digitale LNV-Loket.

De Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen is in 2007 gewijzigd. Naast schade aan gewassen als gevolg van zware regenval, is de regeling nu ook voor schade aan fruitteeltgewassen als gevolg van extreme vorst. Het maximale bedrag voor regenschade is €46.500.000, de garantstelling loopt door tot 2014. Voor vorstschade is dat bedrag €14.250.000, de garantstelling loopt hiervoor door tot 2017. Samen gaat het dus om ruim €60 miljoen.

De regeling kent een stop-lossgarantie. Wanneer de geclaimde schade in een bepaald jaar boven een maximumbedrag uitkomt, zal de staat garant staan voor de rest van het schadebedrag tot een bepaald niveau. De garantiesubsidie biedt verzekeraars de mogelijkheid om tegen een betaalbare premie een oogstschadeverzekering aan te bieden. De regeling is bedoeld voor schadeverzekeraars in de branche ‘brand en natuurevenementen’ of de branche ‘andere schaden aan zaken’.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Dienst Regelingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Het LNV-Loket, telefoonnummer 0800 – 22 333 22 of www.hetlnvloket.nl. Op internet is ook het aanvraagformulier te downloaden.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘verzekeringen’

Meer informatie LNV-Loket, 4 april 2008: Ruim 60 miljone voor schade door regen of vorst

Meer informatie LNV-Loket: Nieuwe Agrarische Schadeverzekeringen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.