Home

Achtergrond

'Regels rond semi-gesloten kas versoepelen'

Het ministerie van LNV, Productschap Tuinbouw en andere organisaties gaan samen oplossingen uitwerken voor de knellende regelgeving rondom de gesloten kas.

Een verkennende studie van het landbouweconomisch instituut LEI en gesprekken met betrokken partijen leidden begin april tot een lijst mogelijke oplossingen.

Zo zou het koppelen van boven- en ondergrondse bestemmingsplannen de hoogste prioriteit moeten krijgen om het areaal semigesloten kassen met warmteopslag snel te vergroten. De glastuinbouw ziet ook wel wat in een kenniscentrum en stelt dat vergunningstermijnen voor duurzame systemen in ieder geval niet langer zouden moeten duren dan die voor conventionele systemen.

Ook ziet de sector grote energievoordelen als het te injecteren water 30 tot 40 graden Celsius mag zijn in plaats van de nu vereiste 25 graden. Volgens projectmanager Jan Smits van het programma Kas als Energiebron is er bij alle betrokken partijen draagvlak om de regelgeving te versoepelen.

"Het is duidelijk dat er veel belang wordt gehecht aan het concept van de semi-gesloten kas op weg naar een klimaatneutrale tuinbouw in 2020." Eerder werd bekend dat de areaaldoelstelling voor deze energiezuinige teeltwijze mogelijk niet gehaald wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.