Home

Achtergrond 2656 x bekeken

Publieksprijs naar Wijnand en Claudia de Wit

Melkveehouders en kaasmakers Wijnand en Claudia de Wit hebben de publieksprijs Agrarisch Ondernemer 2008 gewonnen.

De melkveehouders Wijnand en Claudia de Wit in Montfoort gaan hun melkveestapel uitbreiden van 85 naar 240 dieren. Tegelijkertijd bouwen zij een nieuwe geautomatiseerde boerenkaasmakerij. Zij besparen daardoor arbeid, krijgen een constantere kwaliteit kaas en zijn zo minder afhankelijk van de melkprijs die de fabriek betaalt.
De uitbreiding van hun bedrijf vergt een forse investering en brengt risico’s met zich mee in een zuivelmarkt die in beweging is.
Wijnand de Wit (35) zit sinds 1999 in een maatschap met zijn ouders Ad en Miep. Zijn vrouw Claudia (35) werkte eerst als veearts in een dierenartsenpraktijk. Zij besloot in 2005 om op het bedrijf en kaasmakerij ’De Witte Welle’ te gaan werken.
De komst van Claudia versnelde de nieuwbouw van het melkveebedrijf en de kaasmakerij. Door een extra arbeidskracht kan de uitbreiding zonder vreemde arbeidskrachten plaatsvinden.

De familie De Wit melkt een quotum van 1 miljoen kilo vol met 115 koeien in een stal en kaasmakerij die in 1980 zijn gebouwd.
Nadat Wijnand toetrad tot de maatschap groeide het aantal melkkoeien snel. Wijnand en Claudia waren het snel eens dat zij een nieuwe ligboxenstal voor 240 melkkoeien en een kaasmakerij wilden bouwen. Daarmee lossen zij meteen een aantal problemen in de oude ligboxenstal op. Zo heeft de huidige 2 x 6 visgraatmelkstal nu al onvoldoende capaciteit. Bovendien waren de looppaden te smal en was het dak van de oude stal te laag.
De maatschap De Wit sloopt de relatief jonge jongveestal uit 1994 en bouwt op die plaats een nieuwe ligboxenstal en kaasmakerij. In de huidige melkveestal komt het jongvee. In de nieuwe stal komt een 28-stands carrousel melkstal. De maatschap kiest niet voor een melkrobot, omdat de melkkoeien brandschoon moeten zijn voor de productie van boerenkaas. ”Voor het maken van boerenkaas is uiterste hygiëne vereist. Anders loop je het risico dat een partij kaas mislukt. Dat kost veel geld”, zegt Wijnand. Het kwaliteitsverschil tussen de verschillende soorten boerenkaas is volgens hem erg groot. De kaasmakers proberen de beste kwaliteit kaas te maken.

Met de nieuwe kaasmakerij willen Wijnand en Claudia 90 procent van hun melk zelf verwerken. Dat was vorig jaar nog 60 procent. De melk, die niet nodig is voor de productie van boerenkaas gaat naar Campina. De wei van de boerenkaas voeren Wijnand en Claudia aan hun eigen vleesvarkens.
Ze hopen de investering van ruim 1,5 miljoen euro de komende jaren terug te verdienen door een goede prijs voor de boerenkaas. Verreweg de meeste (90 procent) van hun kaas gaat via handelaren naar consumenten. Daarnaast verkopen zij een klein deel (5 procent) aan huis. La Place, de restaurantketen van V&D, neemt ook boerenkaas af van De Wit.

juryrapport
Kaasmakers in hart en nieren
Wijnand en Claudia de Wit zijn ondernemers in hart en nieren. Echter liefhebbers van koeien én van boerenkaas. Met zulke kaasmakers is er blijvend een mooie toekomst voor de echte boerenkaas.
Op dit bedrijf is bepaald geen sprake van nostalgie. Doorlopend investeert het echtpaar in de ontwikkeling van de melkveetak en de kaasmakerij. Bij nieuwe investeringen staan welzijn van de dieren en arbeidsbesparing centraal. De modernisering van het bedrijf is financieel mogelijk omdat zij een uitstekend rendement op het bedrijf behalen.
Deze ondernemers richten zich op de markt. Een groot deel van hun kaas wordt via prijsafspraken verkocht aan een aantal handelaren. Daarnaast verkopen zijn hun product aan restaurants in hun omgeving. Dat laatste zegt veel over de kwaliteit van hun kaas. Afnemers spreken dan ook over de ”lekkerste kaas van Nederland”.

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.