Home

Achtergrond

Ongenuanceerde harmonisatie

De Europese harmonisatie van het gewasbeschermingsbeleid heeft desastreuze gevolgen.

Die noodklok luiden boeren, kweekbedrijven en middelenproducenten. Als de plannen doorgaan, zou volgens hen 80 procent van de middelen verdwijnen.

Of de soep werkelijk zo heet wordt opgediend, is de vraag. Veel lidstaten hebben nog vraagtekens bij zo’n centraal Europees middelenbeleid en willen zelf zeggenschap houden. Bovendien zou het enorme verlies aan middelen de voedselvoorziening in Europa in gevaar brengen – veel teelten zijn zonder specifieke middelen én specifieke toediening niet mogelijk.

Juist in de gespannen voedselmarkt wereldwijd is dit iets wat Europa in het algemeen en politici als de landbouwministers van de lidstaten zich niet kunnen veroorloven.

Het probleem zit vooral in de wijze waarop de toelating wordt beoordeeld. Volgens het EU-voorstel worden alle ingrediënten van een middel op risico’s voor consument, milieu en gebruiker beoordeeld. Nu kijken lidstaten naar het totale risico van een middel. Bovendien houden zij, anders dan in het Brusselse plan, rekening met dosering, wijze van toedienen en het gewas waarvoor het middel wordt ingezet.

Die nuancering is essentieel en kan en mag niet verdwijnen. Al was het alleen al omdat bij grote afhankelijkheid van importen een deel van die ingevoerde producten bespoten zal zijn met hier dan verboden stoffen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.