Home

Achtergrond

NOB becommentarieert Personenvennootschappen

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) brengt haar commentaar naar buiten op het wetsvoorstel over de nieuwe personenvennootschappen. Het voorstel heeft immers invloed op de diverse belastingen, terwijl ook de internationale kwalificatie en de invoering op zich aandacht vragen.

De NOB vraagt de minister van Justitie om verduidelijking en om aanpassingen en/of toezeggingen op diverse punten op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en de successiewet, alsmede om aandacht voor internationale kwalificatieproblematiek en de geplande inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel staat beschreven in de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van wijziging van het Wetsvoorstel 'Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek' (Wetsvoorstel 31 065, herziening van het personenvennootschapsrecht).

De NOB ziet onduidelijkheden of vennoten in een openbare vennootschap metrechtspersoonlijkheid de ondernemersfaciliteiten (zoals zelfstandigenaftrek) kunnen genieten. De parlementaire behandeling wijst hier wel op, maar de orde vraagt om dit uitdrukkelijk te bevestigen. Ook is het de vraag of na vererving van een aandeel de verkrijgers in het winstregime worden betrokken, nu zij niet meer automatisch als vennoten aangemerkt worden. Dat lijkt niet de bedoeling.

Nog een voorbeeld van onduidelijkheid is dat volgens de voorstellen de openbare vennootschap transparant is voor de inkomstenbelasting en dat de transparantie doorwerkt naar box 3. De vraag is dan of bij een belegging in een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid de bezittingen en de schulden afzonderlijk moeten worden aangegeven, of juist alleen het resulterende aandeel daarin net als bij beleggingsfondsen. Ook voor de andere belastingen gaat het commentaar van de NOB in op de implicaties van de nieuwe vennootschapsvormen, al of niet met rechtspersoonlijkheid.

De NOB voorziet vooral problemen voor de aantrekkelijkheid van investeringen in Nederlands vastgoed voor kleinere beleggers, nu het wetsvoorstel er toe leidt dat in veel meer gevallen dan nu recht van overgang, successierecht of schenkingsrecht zal zijn verschuldigd. De orde doet een suggestie voor een aanpassing van het wetsvoorstel om negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat te voorkomen. Daarnaast verzoekt de orde met klem om het wetsvoorstel niet eerder dan op 1 januari 2009 in te voeren. Zo krijgt de praktijk de gelegenheid zich op de aangekondigde wijzigingen voor te bereiden.

Lees ook Beweging in wetsvoorstel personenvennootschappen

Meer informatie NOB: Commentaar op wetsvoorstel Invoeringswet herziening personenvennootschappen (n.a.v. Nota van Wijziging)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.