Home

Achtergrond 190 x bekeken

Meeste ontslagen in agrarische sector

Het Centrum voor Werk en Inkomen heeft voor 826 vaste krachten ontslagvergunningen afgegeven.

Dat is 1 procent van het totaal aantal in de sector werkzame vaste medewerkers.

De agrarische sector is daarmee de sector met het hoogste percentage ontslagen via het CWI. Dit blijkt uit de jaarlijkse ontslagstatistiek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het CWI.

In totaal hebben werkgevers in 2007 bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de kantonrechter voor 57.530 werknemers ontslag aangevraagd. Dat is een daling van 44 procent ten opzichte van 2006. Minder dan de helft (27.547) van de ontslagaanvragen liep via het CWI. Daarvan resulteerden er 20.470 in een ontslagvergunning.

Bij de kantonrechter kwamen 29.983 ontbindingsverzoeken binnen. Uitsplitsing naar sectoren en cijfers over daadwerkelijk ontslag zijn niet bekend. Geschat wordt dat 98% van de aanvragen ook ontslag tot gevolg heeft.

De daling van het aantal ontslagaanvragen in 2007 was bij het CWI ongeveer even groot als bij de kantonrechter (43 respectievelijk 45 procent minder dan in 2006).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.