Home

Achtergrond 458 x bekeken

Meer spuitdoppen voor versmalling teeltvrije zone

Akkerbouwers krijgen de beschikking over meer spuitdoppen die zijn goedgekeurd om de teeltvrije zone langs het oppervlaktewater te beperken.

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water heeft de spuitdoppen Teejet AIXR, Cleanacres Airtec en Lechler IDKN toegevoegd aan de lijst met driftarme doppen. Dat geldt ook voor de kantdop Lechler IDKS.

De TCT adviseert waterschappen over spuittechnieken die het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater beperken. De TCT heeft een lijst opgesteld met spuitdoppen, en de daarbij behorende spuitdruk, die in staat zijn de drift te beperken. Als dat voldoende gebeurt kunnen akkerbouwers volstaan met een smallere teeltvrije zone langs het oppervlaktewater.

De teeltvrije zones zijn voorgeschreven in het Lozingenbesluit. Om te voorkomen dat de wetgeving achterloopt bij nieuwe technische ontwikkeling in spuittechniek, beoordeelt de TCT sinds 2003 nieuwe technieken en spuitdoppen. Dat levert een advies op aan waterschappen die de akkerbouwers in hun werkgebied dan kunnen toestaan de teeltvrije zone te versmallen als ze die doppen gebruiken bij het spuiten. Het zijn de waterschappen die beslissen of de nieuwe techniek mag worden toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.