Home

Achtergrond

Maatlat duurzame melkveehouderij gepubliceerd

De Stichting Milieukeur (SMK) publiceerde op 28 maart 2008 de criteria voor de Maatlat duurzame veehouderij voor melkvee. De maatlatten voor pluimvee en varkens waren al enige tijd bekend. Vanaf genoemde datum komen nu ook ondernemers die een duurzame melkveestal (ver)bouwen in aanmerking voor de MIA/Vamil-regeling.

Criteria
Net als bij de eerder gepubliceerde diersectoren van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) worden bij melkvee bovenwettelijke eisen gesteld aan zowel reductie van de ammoniakemissie als aan dierenwelzijn. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert de MDV-stallen die nieuw worden gebouwd of gerenoveerd. De eisen voor een MDV-melkveestal staan beschreven onder code F1103 van de Milieulijst 2008 (Staatscourant 24 december 2007, nr. 249) en zijn ook te vinden via de website van SMK.

Certificeren
De ondernemer die zich wil aanmelden voor certificering van een duurzame melkveestal of een offerte wil aanvragen, kan daarover contact opnemen met een van de certificatie-instellingen die staan vermeld op de site van SMK. SMK heeft licentieovereenkomsten met deze instellingen die de certificatie van de stallen kunnen uitvoeren. Ze werken volgens de richtlijnen van EN 45011 en zullen daartoe worden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Lees ook Milieulijst 2008 bekend

Lees ook Agrocount.nl Naslagmodule: Maatlat duurzame veehouderij - Melkvee

Meer informatie SMK: Publicatie criteria Maatlat Duurzame Veehouderij - Melkvee

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.