Home

Achtergrond 190 x bekeken

'Lange termijn investering warmteproject kent onzekerheid'

Investeringen in warmteleveringsprojecten door tuinders vergen zo’n lange termijn voor afschrijving dat onzekerheden ontstaan.

Dat stelt het landbouweconomisch instituut LEI in een quick scan van het project in Agriport A7. Volgens het LEI zijn de prijs van warmte en de leveringszekerheid onzekere factoren. Voor woonwijken zijn er in de toekomst wellicht andere alternatieven voor energievoorziening, zoals micro-wkk, zonne-energie en aardwarmte. De warmteprijs kan wel gunstig beïnvloed worden door de wkk-installatie in te schakelen op de uren dat de elektriciteitsprijs het hoogst is.

Volgens het LEI zijn warmteleveringsprojecten kansrijk als wordt gekozen voor hoogwaardige warmte in combinatie met korte transportafstand (3 kilometer) en een minimum van enkele duizenden huizen.

Laagwaardige warmteprojecten zijn niet rendabel te exploiteren door de hoge investeringen en de kleinere energetische besparingen, stelt het LEI. Laagwaardige warmte biedt ook de helft aan vermeden CO2-emissie dan hoogwaardige warmte, doordat tapwater verwarmd wordt met electriciteit.

Het LEI keek naar Agriport A7 omdat er in de nabijheid (Middenmeer) plannen zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Vanuit Agriport bestaat de vraag of warmte vanuit de wk-installaties winstgevend kan worden aangewend voor deze woningen.

Of registreer je om te kunnen reageren.