Home

Achtergrond 184 x bekeken

Landbouw nauwelijks duurzamer sinds 2001

De land- en tuinbouw is tussen 2001 en 2006 niet veel duurzamer geworden.

De milieudruk is in dezelfde periode wel gedaald. Dat blijkt uit drie rapporten over de duurzaamheid van de land- en tuinbouw die in opdracht van het ministerie van LNV zijn opgesteld.

Uit een van de drie rapporten blijkt dat de certificering in alle agrarische sectoren is toegenomen, met uitzondering van de boomkwekerijsector. Terwijl in 2001 nog 40 procent van de boomkwekerijproducten was gecertificeerd, viel dit in 2005 terug naar 10 procent. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat de afnemers van deze producten niet in certificaten zijn geïnteresseerd.

Volgens het rapport hebben opengrondsteelten sterke invloed op het landschap aan de randen van het stedelijk gebied. Met name boomkwekerijen en schuren en kassen van de bloembollenteelt beïnvloeden het landschapsbeeld sterk. Deze twee sectoren zijn daarbij fors gegroeid sinds 1990. Wel constateert het rapport dat de afname van landschapselementen lijkt te zijn gekeerd.

Als positief punt noemt het rapport het feit dat de sectoren steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van milieu. Als voorbeeld wordt het milieuverslag van de NBvB genoemd dat in 2006 voor het eerst verscheen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.