Home

Achtergrond 6 reacties

Landbouw is niet gediend met opportunisme

De hoeveelheid Nederlandse landbouwgrond die wordt teruggegeven aan de natuur is marginaal, volgens Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten. Dat het opofferen van landbouwgrond voor natuur ten koste gaat van voedselproductie, is dan ook een schijnargument van LTO.

De nieuwe mantra van LTO luidt: opofferen van landbouwgrond is immoreel, want dat gaat ten koste van de wereldvoedselproductie. Kies je voor de natuur, dan wordt het voedsel duur, aldus de nieuwe voorzitter van LTO-Noord. Een staaltje van zuiver opportunisme, waar het landbouwbelang niet mee wordt gediend.
Nu de voedselprijzen wereldwijd stijgen, probeert LTO met schijnargumenten de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) tegen te houden. De Nederlandse bijdrage aan de mondiale voedselvoorziening komt grotendeels van de niet-grondgebonden landbouw als glastuinbouw en bio-industrie. Daarnaast geven veel boeren landbouwgrond zelf een andere functie: denk aan kamperen bij de boer of aan al die paardenweiden. Het wereldvoedselprobleem is bovendien gerelateerd aan heel andere zaken als de toename van de wereldbevolking, de toenemende vleesconsumptie en het armoedevraagstuk.
De hoeveelheid landbouwgrond die naar natuur gaat is trouwens ook marginaal. Bij het nog te realiseren deel van de EHS wordt slechts 2,5 procent van het landbouwareaal natuur; een deel daarvan is bovendien arme grond. En veel boeren met gronden die beperkingen kennen, zijn blij dat ze hun grond kunnen verkopen. Toen er tijdens Balkenende 1 uit bezuinigingsoverwegingen een stop werd ingesteld op het aankopen van landbouwgrond voor natuur, bleek al heel snel dat daardoor behoorlijk wat boeren in de knel kwamen. En nu pleit LTO ineens voor het instellen van zo’n stop! Van de landbouwgrond die wordt verkocht gaat 60 procent naar andere boeren, slechts 7 procent naar natuur en 30 procent naar woningbouw en infrastructuur. Maar over die 30 procent hoor je LTO niet, want daarvoor wordt immers vorstelijk betaald.
Dat de Nederlandse landbouw een belangrijke rol vervult en moet blijven vervullen, staat wat Natuurmonumenten betreft niet ter discussie. Maar de natuur in ons land holt nog steeds achteruit. Daarom is het goed dat er is afgesproken om grote aaneengesloten natuurgebieden te creëren waar planten, dieren én recreanten de broodnodige ruimte krijgen. Ook doen steeds meer boeren aan agrarisch natuurbeheer en verdienen daaraan.
Laten we de feiten voor ogen blijven houden en constructief samenwerken om zowel landbouw als natuur de plek te geven die ze verdient. Dat levert meer op dan in veranderende economische tijden ineens met schijnargumenten te gaan strooien.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  chris

  makkelijk praten zolang we hier nog geen honger hebben. de plannen voor meer natuur zijn uit de tijd van de voedselbergen. met de schrijnende beelden van de honger en organisaties die niet genoeg kunnen kopen voor de hongerigen door de sterk gestegen prijzen is het immoreel goede landbouwgrond uit productie te halen voor de "zogenaamde gemaakte nieuwe natuur". laat de boeren gewassen verbouwen en kijk naar deze gewassen want dat is ook natuur!

 • no-profile-image

  gert

  jan de graeff heeft zelf last van opportunisme,als de natuur in nederland zo hard achteruithold,ligt dat aan natuurmoumenten zelf,er wordt nauwlijks onderhoud gedaan,de vele subsidie die ze ontvangen gaat meest naar werknemers in nette pakken die de handen niet vuil maken,het is een ambtelijke organisatie geworden

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Jaap de Graeff mag dan ook 2.5 % van zijn inkomen aan mij geven. Jaap gaat er niet zoveel op achteruit en ik heb meteen een hoop geld bij voor natuur verbetering.
  Kom maar op Jaap!

 • no-profile-image

  miltie

  meneer de graeff vind dat het ned.natuur achter uit hol;; dat klopt nu natuur frikken zich zijn gaan bemoeien met de natuur is het een drama;door hun bemoeial is natuur lfauna beheer ;;teveel ganzen; zwaenen damherten ;;edelherten;zwijnen;het verloren gaan van mussen;en andere tuinvogels ;weide vogels;in de jaren vijftig werd ned.bezongen voor zijn mooie natuur;tot dat natuurmonumenten er zich mee bemoeide;;ELKE Ha die nieuwe natuur maakt ;;kost 4'5 Ha regenwoud;;dus veel natuur afbraak door die GASTEN

 • no-profile-image

  Nathanael

  het is waarschijnlijk omdat het geen kwaad kan dat de boeren gaan demonstreren en dergelijke tegen deze zaken... Wordt er nog rekening gehouden met mensen of alleen nog maar met getallen en zout water?

 • no-profile-image

  Anna

  Zeer zwak verhaal van meneer de Graeff! Landbouwgrond wordt volgens hem gegeven aan de natuur. En daarna worden de royale subsidiestromen gegeven aan Natuurmonumenten, die het weer aan zijn directeur geeft. Ooit gehoord van hard werken, risico lopen en een inkomen VERDIENEN?
  Het stopzetten van grondaankopen door het Rijk is niet voldoende. De claim moet van de grond af! Wat heeft een boer aan besmette grond waar niets mag?
  Ook heb ik nog nooit een boerencamping of een paardenweide gezien van 10 of 20 of 30 of meer hectare!
  Bij verkoop van grond voor het bouwen van huizen is sprake van een democratisch proces waarbij de mensen die belang hebben bij die grond ook betalen voor die grond. Bij aankopen voor natuur wordt er eerst een claim gelegd zodat de boer lam wordt geslagen en daarna wordt de grond gekocht door instanties die de aankoopprijs niet hoeven te betalen.
  Zouden mensen als meneer de Graeff hun eigen verhaal geloven??? Zorgelijk!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.