Home

Achtergrond 2 reacties

LTO vreest nadeel veilen CO2-recht

Het veilen van CO2-emissierechten zet het Europese bedrijfsleven op concurrentieachterstand ten opzichte van landen buiten Europa.

Die vrees uitte LTO/Glaskracht-bestuurder Tiny Aerts gisteren in een gesprek met de Tweede Kamer over het klimaatbeleid. Ondernemersorganisatie VNO-NCW viel hem hierin bij. Door het veilen van de rechten, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, nemen de kosten voor het bedrijfsleven naar verwachting flink toe. Landen buiten Europa, die niet te maken krijgen met deze extra kosten, hebben daar voordeel bij. Als voorbeeld noemde Aerts de rozenteelt in Kenia en Zuid-Amerika.

"Nu al is sprake van een CO2-prijs van 30 tot 40 euro per ton. Dat betekent een forse lastenverzwaring", aldus Aerts. Ondernemers kunnen dit volgens hem niet doorberekenen in de prijs. Als er al geveild wordt, moet de opbrengst terugvloeien naar het bedrijfsleven, vinden LTO en VNO-NCW.

Ongeveer 65 grote Nederlandse glastuinbouwbedrijven draaien nu mee in de EU-emissiehandel. Zij hebben in een eerder stadium rechten toegewezen gekregen. Voor de overige glastuinbouwbedrijven werkt LTO/Glaskracht aan een eigen emissiehandelssysteem. Dat zou vanaf 2013 onder het Europese systeem moeten vallen. VNO-NCW meent dat het klimaatprobleem alleen kan worden opgelost met technologische vernieuwing. Voor de veehouderij zijn de mogelijkheden wat dat aangaat beperkt, meldde Ron Wit (Natuur en Milieu).
De Kamer debatteert volgende week met bewindslieden over het klimaatbeleid.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    jos

    Beste Paul de Proft, ik ben geen deskundige maar weet wel dat extra CO2 ontrekking door planten milieutechnisch niets oplevert indien het gewas vervolgens weer vervoederd of vergist wordt of wil je deze C4 mais permanent ingekuild laten?

  • no-profile-image

    Paul De Proft

    Wanneer men de fotosynthese optimaliseerd kan men zeer krachtig groeiende maïs C4 planten inschakelen welke per ha 30 ton méér CO² uit de atmosfeer halen. Kan de landbouwer hiervoor dan niet consequent een premie krijgen voor zulke positieve bijdrage naar CO² vermindering, of werkt dit slechts in 1 richting naar overheid ? Het zou niet eerlijk zijn !!!

Of registreer je om te kunnen reageren.