Home

Achtergrond

'Informatie over voedsel moet minder versnipperd'

Maak het consumenten gemakkelijker om gezonde en duurzame spullen te kopen.

En kijk goed of er een heffing kan worden ingevoerd op niet-duurzame producten of ongezond voedsel.
Dat zijn twee aanbeveling uit de nota 'Voedselkwaliteit: waarden voor je geld' die de Stuurgroep Technology Assessment (TA) vandaag overhandigde aan het ministerie van Landbouw. Volgens het adviesorgaan moet het kabinet meer werk maken van voorlichting over voedsel, want dat gebeurt nu te versnipperd. Het zou helpen als er een integrale kabinetsvisie komt op voedselkwaliteit en als op internet via een soort 'schijf van zes' informatie wordt gegeven over duurzaam voedsel.

Daarbij hoort ook meer voorlichting over thema's als dierenwelzijn, koeien in de wei, visbestanden, smaak, milieu, klimaat, armoede en mensenrechten. De belangstelling daarvoor groeit, aldus TA, die stelt: ''We willen allemaal voedsel dat ons gezonder maakt. De meeste mensen willen ook voedsel dat op een menswaardige wijze is geproduceerd. En we willen allemaal eten van de planeet, in plaats van haar op te eten. Kort gezegd: we willen waar voor ons geld.''

Volgens het adviesorgaan kan de bewuste consument af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken. Specifieke voorlichting over verschillen tussen concurrerende merken en ketens ontbreekt nog, uitgezonderd Eko- en Fair Trade keurmerken en de cijfers die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) sinds kort openbaar maakt over restanten van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit. "Maak de gezonde en duurzame keuze gemakkelijk'', vindt de stuurgroep.

Ook kan best eens worden gekeken naar voedsel dat wordt geïmporteerd uit niet-Europese landen. "De duurzaamheid van de voedselproductie in de Europese Unie zelf wordt steeds beter gewaarborgd dankzij het nationale en het EU-beleid voor milieu, dierenrechten en arbeidsomstandigheden. Heel anders ligt dat voor geïmporteerd voedsel. De Wereldhandelsorganisatie biedt nauwelijks ruimte voor Europese eisen die verder gaan dan de erkende voedselveiligheidsnormen en naleving van internationele milieuverdragen.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.