Home

Achtergrond

Inflatie drijft euro en olie naar nieuwe top

Deze week bleek dat de inflatie in de Eurozone in maart is opgelo­pen tot 3,6 procent.

Dit is ruim boven de 2 procent-doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Hogere prijzen voor met name voedsel drijven de Euro naar nieuwe hoogten.

In Nederland bleek de inflatie beperkt tot 1,9 procent. Slowakije postte met 6,6 procent de grootste geldontwaarding. Belangrijke landen als Frankrijk en het Ver­enigd Koninkrijk rapporteren te­vens een forse inflatie van meer dan 3 procent. De euro steeg naar een waarde van bijna 1,6 dollar en 0,8 Britse pond.

De dollar is gelinkt aan onder meer de Canadese dollar, de Ja­panse yen en de Chinese yuan waardoor de invloed groot is. De Amerikaanse en Britse markt sa­men vertegenwoordigen onge­veer 4,2 miljard euro van de Ne­derlandse export.
De hoge koers van de euro ten opzichte van de Britse pond en de dollar drijft indirect ook de

prijs voor aardolie op. Net als goud wordt de energiebron door beleg­gers ingezet als hedge-mogelijk­heid, dus een soort verzekering.
De prijs voor een Amerikaans vat olie van 159 liter steeg dan ook naar een recordhoogte van 115 dollar (72 euro). De relatief hoge olieprijs brengt met name de Amerikaanse economie scha­de toe. Door de kracht van de euro is de prijs van aardolie voor Europa nauwelijks hoger dan be­gin jaren 80.

Economen vrezen dat de we­reldeconomie zich wellicht in een vicieuze cirkel bevindt. De hoge olieprijzen wakkeren de inflatie verder aan waardoor de euro in waarde stijgt. Om de gevolgen van inflatie te beteugelen belegt men in olie en goud, waarna deze weer in waarde stijgen.

De hoge inflatie voorkomt dat de ECB, wiens belangrijkste taak het beteugelen van inflatie is, de rente verlaagt. Bij renteverlaging komen meer euro’s op de markt en neemt de geldontwaarding of­wel prijsstijging toe.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.