Home

Achtergrond 175 x bekeken

Geen fosfaatheffing na valse afleveringsbonnen

Een agrariër had kalirijke, maar fosfaat- en stikstofarme mest besteld voor zijn 10 hectare land in 2002. Hij deed mee met de verfijnde Minas-aangifte. Hij ontving echter vijf afleveringsbonnen, waarop hoge hoeveelheden stikstof en fosfaat vermeld stonden, maar met een valse handtekening. De inspecteur legde een fosfaatheffing. In hoger beroep nam het hof van Amsterdam wel aan dat er mest geleverd was, maar oordeelde dat deze afleveringsbewijzen geen basis waren voor deze opgelegde naheffing.

De rechtbank stelde de inspecteur in het gelijk. De rechtbank oordeelde dat de ontvanger van de mest verantwoordelijk is voor tijdige controle van de afleveringsbonnen en die eerder van de leverancier had moeten opvragen. Voor een eventueel geschil over deze mest zou de afnemer zich moeten richten tot de leverancier. De afnemer stelde dat hij nooit de levering van de bestelde mest (kalverslib) op zijn land heeft kunnen vaststellen en dat de afleverbonnen aan het einde van 2002 bij hem in de brievenbus gedaan werden met valse handtekeningen.

Het gerechtshof van Amsterdam vindt dat de inspecteur moet bewijzen dat leveranties anders gelopen zijn dan de agrariër vermeldde in de aangifte. Dat er mest geleverd is, acht het hof bewezen, omdat de agrariër mest heeft besteld, betaald en er bij de aangifte melding levering deed. De inspecteur erkende op de zitting dat de handtekening op de leveringsbewijzen niet op die van de ontvanger lijken. Elk leveringsbewijs van mest moet de handtekeningen van leverancier en afnemer bevatten.

Het hof acht het nu niet bewezen dat mest met dergelijke hoeveelheden fosfaat geleverd is. Het door de inspecteur aangevoerde argument dat in het verleden ook afleveringsbewijzen zijn gebruikt zonder handtekening van deze afnemer, doet hier niet aan af. De slotsom is dat het hoger beroep gegrond was en dat de naheffingsaanslag moet worden vernietigd.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘verfijnde Minas’

Meer informatie Uitspraak hof Amsterdam, 10 maart 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.