Home

Achtergrond 357 x bekeken 1 reactie

Friesland Foods en Campina bereiken akkoord over fusieovereenkomst

Directies en besturen/raden van commissarissen van Friesland Foods en Campina hebben overeenstemming bereikt over het voorstel voor de fusieovereenkomst die moet leiden tot de nieuwe zuivelonderneming FrieslandCampina.

De concept-fusieovereenkomst wordt de komende weken in regiobijeenkomsten en afdelingsvergaderingen besproken met de leden-melkveehouders van beide coöperaties. Vervolgens heeft op 7 mei de finale besluitvorming over de fusie plaats door de leden-melkveehouders tijdens een algemene vergadering van Friesland Foods en een ledenraad van Campina.

FrieslandCampina zal zijn activiteiten in productgroepen en regio’s onderbrengen in structuur met vier business groups: Consumer Products Western Europe, Consumer Products International, Cheese & Butter en Ingredients. De jaaromzet van FrieslandCampina zal, op basis van de cijfers van 2007, 9,1 miljard euro bedragen. Daarmee behoort FrieslandCampina tot de wereldwijde zuiveltop. De 17.000 leden-melkveebedrijven leveren gezamenlijk 8,3 miljard kilo melk. De onderneming telt 22.000 medewerkers en ruim 100 productielocaties en verkoopvestigingen wereldwijd.

FrieslandCampina voorziet in het eerste jaar nog geen positief synergie-effect op het resultaat, vanwege eenmalige kosten als gevolg van de reorganisaties en de integratie van de beide ondernemingen. De verwachting is dat de synergievoordelen tot 2012 gefaseerd zullen worden gerealiseerd en uiteindelijk een omvang zullen hebben van circa 175 miljoen euro op jaarbasis.

Vanwege het in elkaar schuiven en verschuiven van locaties, zullen er tot 1 januari 2011 gefaseerd minstens 500 arbeidsplaatsen komen te vervallen van de in totaal 22.000 arbeidsplaatsen die de fusiecombinatie telt. FrieslandCampina zal er alles aan doen om de sociale gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Voor Nederland wil FrieslandCampina met de vakorganisaties een nieuw sociaal plan afsluiten met als uitgangspunt dat medewerkers worden begeleid in het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten FrieslandCampina (‘van werk naar werk’).

Friesland Foods en Campina hebben een adviesaanvraag en instemmingsverzoek voorgelegd aan de centrale ondernemingsraden en een consultatieverzoek ingediend bij de Europese ondernemingsraden.

FrieslandCampina wil aan de leden-melkveehouders een melkprijs uitbetalen die toonaangevend is en daarmee behoort tot de beste in Noordwest-Europa, gemiddeld over een reeks van jaren. FrieslandCampina garandeert de afname van het verwachte groeiende melkvolume van de leden

FrieslandCampina zal met een nieuw systeem van ledenfinanciering gaan werken. Leden-melkveehouders nemen deel in de financiering van de onderneming via ledencertificaten en via ledenobligaties, die beide op naam zijn gesteld. Na de fusie zal de groei van een bedrijf van een lid-melkveehouder niet leiden tot extra financieringsinspanning. Ook kunnen leden en bedrijfsbeëindigers vrijwillig extra ledenobligaties bezitten. Zij ontvangen voor het vermogen op naam een marktconforme vergoeding.

Uit de waardering van beide ondernemingen is voortgekomen dat, om een gelijkwaardige uitgangspositie te verkrijgen, de leden van Friesland Foods op het moment van fusie ledencertificaten ontvangen ter waarde van 6,00 euro per 105 kilogram geleverde melk in het quotumjaar 2007/2008. Dit vermogen op naam gaat ten laste van de algemene reserve van FrieslandCampina.

Voor leden-melkveehouders van Campina wordt het bedrag aan ledenbewijzen dat zij moeten bezitten op 1 april 2008 omgezet in ledencertificaten.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    fusieboer

    Een kostenbesparing op termijn van omgerekend 2 cent per kg melk(175 milj delen door 8.3 miljaard kg melk) is wel erg mager,maar ja de top moet ook nog wat verdienen

Of registreer je om te kunnen reageren.