Home

Achtergrond 389 x bekeken 1 reactie

Duur voer? Hoge winst!

Voerfirma’s hebben iets uit te leggen. Boer spekt hun kas en betaalt te veel voor voer.

De hoge voerprijzen, ze zijn het grootste raadsel van 2007. De jaarverslagen van de meeste voerfirma’s zijn intussen gepubliceerd, en wat blijkt? Ze hebben hun winsten vrijwel allemaal tot recordhoogtes zien stijgen als gevolg van meer afzet van mengvoer. Dat voer konden ze op bestaande locaties produceren, dus de fabrieken hebben veel beter gerendeerd dan de jaren daarvoor.

De groei van de afzet is te danken aan een lucratieve verschuiving van brijvoer naar mengvoer, en groei van de veestapel. Rundveehouders namen samen 2 procent meer voer af. In de intensieve sectoren waren de cijfers nog rooskleuriger voor de mengvoersector: bij varkens 7 procent meer, bij pluimvee 8 procent.

Vooral voor zeugenhouders moeten de cijfers een wrange smaak hebben. Ze zagen in 2007 hun saldo onder nul zakken doordat de biggenprijzen onderuit gingen en de kosten voor voer enorm stegen. Menig varkenshouder zal zich uitgekleed voelen; hij heeft de zakken van de voerfirma’s gevuld.

Tot heden was het antwoord dat de prijzen helaas omhoog moesten als gevolg van de dure grondstoffen. Door het slechte weer waren de oogsten van graan en soja slecht. En daar kwam dan nog bij dat het hele areaal voor voedselproductie meer moet concurreren met de grondstofproductie voor biobrandstoffen. Feed legt het af tegen fuel. Dat is voor waar aangenomen, omdat boeren de hogere prijzen voor graan ook zelf in hun portemonnee merkten. Er is weer verdiend aan tarwe.

Zijn zulke recordwinsten bij de voerfirma’s echt nodig? Had het geld niet beter aan de boerenklant kunnen worden doorgegeven? Voor een langetermijnrelatie en het vertrouwen is dat beter dan het eigenbelang van de winstcijfers. Leden van Cehave, ForFarmers, Agrifirm en andere coöperaties moeten de nabetaling kritisch in de gaten houden. Klanten van particuliere firma’s doen er goed aan nog eens over het contract van 2008 te onderhandelen.

Foto

Marcel Henst

Eén reactie

  • no-profile-image

    henk van beekhuizen

    Graag wilde ik reageren op het stukje op pagina 3 van het weekblad de boerderij nr 27. U doelt waarschijnlijk op de winst van 22 miljoen euro van Forfamers. Deze is grotendeels behaald uit verkoop og en deelname andere bedrijven. Als wij als mengvoerbedrijf nog geen 8% rendement kunnen halen uit het geinvesteerd vermogen is dit maar een zeer matige marge. Ook wij moeten alle zeilen bijzetten om enigszins een redelijk inkomen te behalen. Niet voor niets zijn het afgelopen jaar een aantal mengvoerbedrijven overgenomen, ik denk aan van Eck Harmelen, Bouman Andel, Versteeg Barneveld en v/d Ham Noordeloos.
    En als U praat over zakkenvullerij en recordwinsten is dit een zeer slecht onderbouwd verhaal wat zeer zeker niet op waarheid berust. Waar jullie wel eens dringend aandacht moeten geven is het fabeltje van "groene Soya". Nergens in de wereld wordt soyaschroot verbouwd, echter alleen de soyaboon die vrijwel uitsluitend voor menselijke consumptie wordt gebruikt. Dat het bijproduct een zeer hoogwaardige eiwitbron is voor dieren doet zeker niet ter zake. Het oerwoud wordt in dit geval gekapt voor de soyaboon productie.Zoals zoveel landbouwkundige zaken is ook hier de consument niet op de hoogte van de werkelijkheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.