Home

Achtergrond 6 reacties

Dubbele boodschap

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) heeft de invloed van de veehouderij op het klimaat onderzocht. Aanleiding is de film Meat the Truth van de Partij voor de Dieren. Anders dan velen dachten, blijken de daarin gepresenteerde feiten te kloppen.

Wel menen de onderzoekers dat die feiten genuanceerder gebracht kunnen worden. Dat is zeker zo, maar die film is natuurlijk niet bedoeld voor wie de nuance zoekt. Dat deed Al Gore ook niet. In die zin is de makers van de film niet zo veel te verwijten gezien de groep die zij voor ogen hebben. Al blijft het bijvoorbeeld bijzonder kortzichtig om de ontbossing wereldwijd een-op-een te verbinden met de veehouderij.
Opvallend is hoe groot het verschil is tussen de Nederlandse en de wereldwijde veehouderij wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. In Nederland is 9 procent van die uitstoot direct toe te schrijven aan de veehouderij, wereldwijd is dat 18 procent. Nederland slaagt er dus aantoonbaar in de milieubelasting door innovaties te beperken.
Het zou veel beter zijn daar op te focussen en te zien of de uitstoot verder naar beneden kan én of de rest Nederland kan volgen. In plaats van de verdediging is zo een positieve draai aan de discussie te geven. Gelukkig zit WUR op die lijn en stelt zij nader onderzoek voor. Op dit vlak en bijvoorbeeld naar de meest efficiënte productie van eiwitten voor humane consumptie. Die dubbele boodschap biedt perspectief.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  .

  Agd, graag publicatie van dit onderzoeksrapport van WUR zodat de sectoren hier ook kennis van kunnen nemen.

 • no-profile-image

  Graats

  Ik merk dat zelfs AGD niet goed leest. De beoordeelde feiten 4 en 10 uit het rapport tonen duidelijk het ongelijk van de PvdD aan. Voor de rest zijn de overige "feiten" nu aangetoond verdraaid.

  En bij deze de gevraagde link naar het bedoelde rapport:

  http://www.wur.nl/NR/rdonlyres/7EE01938-167C-44B3-A1B0-4C61B785BE1B/61414/080421Klimaatenveehouderij.pdf

 • no-profile-image

  Elly Nederhoff

  Ik ben het oneens met de volgende paragraaf in jullie stukje" "In Nederland is 9 procent van die uitstoot direct toe te schrijven aan de veehouderij, wereldwijd is dat 18 procent. Nederland slaagt er dus aantoonbaar in de milieubelasting door innovaties te beperken." Dit is een vreemde gedachtenkronkel. Het ligt meer voor de hand dat in Nederland vele andere sectoren (industrie, transport, glastuinbouw) erg veel CO2 uitstoten. Daardoor is de uitstoot van de veehouderij procentueel gering. In niet-geindustrialiseerde landen komt de landbouw procentueel er hoog uit, en kan onterecht slecht afgetekend worden.

 • no-profile-image

  gert

  waar is die andere 91% dan aan toegeschreven ?blijkbaar moeten de boeren weer in de beklaagdenbank van die wetenschappers,die er geregeld naastzitten,maar wel dikbetaald worden.Dus niet meer eten,maar wel autorijden en vliegen

 • no-profile-image

  .

  Bedankt graat voor de verwijzing en de toelichting. Ik had al geen goed gevoel bij dit artikel, zoals ik dit vaker heb als het Agd iets publiceert.
  Ik begin me meer en meer af te vragen met welk doel deze krant bepaalde artikelen, vergezeld van stemmingmakende koppen, plaatst.
  In vroegere tijden kon je stokken op publicaties uit je vakblad, nu moet je alles controleren op waarheid. Of de journalistieke kwaliteit is vaak ver onder de maat, of men heeft een dubbele agenda.

 • no-profile-image

  Graats

  Beste Elly Nederhoff.
  Je vergeet dat door intensief producerende westerse landen met veel aandacht voor dierenwelzijn (Nederland en Denemarken) een lage broeikasgasemissie per kg geproduceerd vlees blijken te realiseren (Figuur 1 uit mijn middels een link hier reeds eerder geplaatste WUR rapport). Niet voor niets adviseert de FAO om de invloed van veehouderij op klimaat via intensivering van de productie te verkleinen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.