Home

Achtergrond

Den Helder onderzoekt toltunnel naar Texel

De gemeente Den Helder gaat onderzoeken of een toltunnel in de toekomst de Teso-veerdienst naar Texel kan vervangen.

Dit blijkt uit plannen die de gemeente Den Helder vandaag bekendmaakte. De tunnel maakt deel uit van het voornemen de haven van Den Helder uit te breiden en van nieuwe impulsen te voorzien. Het komende jaar onderzoekt de gemeente verschillende varianten, waarvan de aanleg van een nieuw havendeel in combinatie met een tunnel de meest ambitieuze is. Medio 2009 moet er een concreet voorstel aan de gemeenteraad liggen.

De gemeente Den Helder zegt bij het onderzoek naar de toltunnel samen op te trekken met de gemeente Texel, de Teso-veerdienst, het Rijk, de provincie en het bedrijfsleven in de haven. Volgens een woordvoerder zijn de gemeente Texel en Teso van de plannen op de hoogte gesteld. Den Helder noemt de tunnel een mogelijke oplossing voor de groeiende verkeersdruk in de stad. Zowel het havenverkeer als het verkeer van en naar Texel neemt de komende jaren verder toe.

In een eerste reactie stelt de Texelse milieuwethouder P. Bakker bij monde van een woordvoerder van niets te weten en verbaasd te zijn dat de eilandgemeente niet bij de planontwikkeling is betrokken. Hij wil met een inhoudelijke reactie wachten tot het Texelse gemeentebestuur officieel door Den Helder is geïnformeerd. De brief waarin dit gebeurt is vrijdag op de post gegaan.

Den Helder ziet de uitbreiding van de haven als belangrijkste voorwaarde voor economische groei op lange termijn. Door de havenfunctie te versterken kan de positie van de offshore worden behouden en ontstaat er ruimte voor de toekomstige wind-offshore. De gemeenteraad bespreekt de ideeën van het gemeentebestuur op 26 mei.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.