Home

Achtergrond

Concurrentie rond aquifers funest voor toekomst glastuinbouw

De onderlinge concurrentie over het ondergronds opslaan van warmte in aquifers groeit de komende jaren uit tot een belangrijk knelpunt.

Het aantal te verlenen vergunningen en mogelijkheden zijn, zeker in concentratiegebieden, beperkt. Dat stelt Egon Coolen, energiedeskundige bij de VEK Adviesgroep op de telersbijeenkomst Gezonde Groei gisteravond in Poeldijk.

Investeren in geconditioneerd telen lijkt volgens Coolen de enige weg om als glastuinbouw te overleven. Bij dit teeltsysteem geldt als belangrijke voorwaarde dat glastuinbouwbedrijven de overtollige warmte op een efficiënte kunnen verhandelen of hergebruiken. Verhandelen van warmte biedt vooralsnog geen kans van slagen.

"De verschillende projecten van nieuwe tuinbouwlocaties met de mogelijkheid om warmte aan aangrenzende woningen te leveren is steeds op niets uitgelopen", stelt Coolen. "Dus zijn tuinders aangewezen deze warmte tijdelijk in ondergrondse waterlagen op te slaan."

Maar om een aquifer te mogen gebruiken heeft de ondernemer een vergunning van de provincie nodig. Nu duurt het verstrekken van zo'n vergunning niet alleen lang, maar bovendien is er te weinig ruimte is om elke tuinder van een warmte- én koude bron te voorzien. Dat zal ongetwijfeld tot een felle concurrentie leiden. Daarbij geldt volgens Coolen 'wie het eerst komt'.

Om deze concurrentieslag voor te zijn adviseert Coolen de aanwezige glastuinders na te gaan in hoeverre zij een vergunningaanvraag gezamenlijk in te dienen. Voorop gesteld dat beide bedrijven optimaal van de warmte- en koudebron kunnen gebruiken.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.