Home

Achtergrond 666 x bekeken 2 reacties

'Concentreer beheer van weidevogels'

Het weidevogelbeheer moet worden geconcentreerd in de meest geschikte gebieden.

Ook moeten terreinbeherende instanties een intensiever beheer voeren. Dit zijn volgens diverse deskundigen de beste methoden om de voortdurende achteruitgang van de weidevogelstand te stoppen.

In Noord-Holland wordt aan de hand van luchtfoto’s die in de broedtijd zijn genomen bepaald welke gebieden het meest geschikt zijn, vertelt Ron van ’t Veer van het Landschap Noord-Holland. "Weidevogels gedijen het best op kruispunten, waar agrarisch gebied en natuurgebied met verschillende graslandtypen elkaar raken, en op intensief beheerde weilanden met veel variatie."
Bij veel moderne melkveebedrijven past volgens hem geen weidevogelbeheer meer. Daar is de druk om vroeg te maaien te groot. "In Friesland nog meer dan in Noord-Holland, omdat daar een betere ontwatering is. Daar moet je eigenlijk ook geen intensief weidevogelbeheer meer willen."

De grote terreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen moeten volgens hem en volgens Ernst Oosterveld van adviesbureau Altenburg & Wymenga juist een intensiever graslandbeheer voeren.
Altenburg & Wymenga heeft voor Friesland een plan ontwikkeld voor het weidevogelbeheer bij de terreinbeheerders. Het bestaande beheer was te extensief en star, de vogels verdwenen. Bij het nieuwe beleid is het probleem dat geld ontbreekt voor intensiever beheer en dat pachters er weinig voor voelen om intensiever bezig te zijn met de natuurgraslanden. Dit wordt bevestigd door Staatsbosbeheer.
Ook moeten volgens het adviesbureautaboe’s worden doorbroken. Bijvoorbeeld dat pitrus eenmalig chemisch mag worden aangepakt.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    boerenverstand

    Na meer dan twintig jaar zijn de weidevogel concentratie gebieden allemaal al in handen van de overheid en hun hun natuurvrienden.Weg boer weg vogel.Nodig is een evaluatie van wat van effect is van dit overheid ingrijpen. Hele gebieden zijn na aankoop helemaal vogels vrij.En de verplichte mestinjektie sinds 1985 doet de rest op boerenland. . Haagse regels maken meer kapot op het platteland dan ons lief is tijd voor een een politieke plattelands partij nu steeds meer cda stemmers de gevolgen ook zien.

  • no-profile-image

    Cor Westdorp

    Al jaren met veel succes en inzet bezig met weidevogelbeheer en opvang van ganzen op percelen van Staatsbosbeheer,doch wordt door deze instantie volledig genegeerd!

Of registreer je om te kunnen reageren.