Home

Achtergrond 182 x bekeken

Boeren online langs de Klimaatlat

De uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij kan flink lager, maar boeren weten vaak nog niet hoe.

Volgens CLM Onderzoek en Advies kan de uitstoot van broeikasgassen op veel bedrijven met 10 procentverlaagd worden. Via de door CLM geïntroduceerde Klimaatlat.nl kunnen boeren gratis het bedrijf doorlichten op broeikasgasemissies. De Klimaatlat is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Vrom.

De melkveehouderij is in de landbouw de grootste bron van broeikasgassen, volgens het CLM. Het gaat vooral om methaan uit de koe en lachgas uit weilanden en akkers, maar ook om CO2 uit diesel en elektriciteit voor de melktank. Om boeren in staat te stellen die uitstoot te verlagen, heeft CLM de online Klimaatlat ontwikkeld. Melkveehouders kunnen thuis achter hun eigen computer ontdekken welke bronnen op hun bedrijf hoog scoren en welke maatregelen op hun bedrijf het beste passen.

Zo kan het ene bedrijf nog zuiniger omgaan met kunstmest, het andere bedrijf minder jongvee aanhouden en een derde bedrijf het voerrantsoen aanpassen. Of, men kan al dan niet samen met de buurman, een mestvergistingsinstallatie plaatsen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.