Home

Achtergrond 3 reacties

Belang landbouwgrond is onderschat

De (voedsel-)opbrengst van landbouwgronden in Nederland is aanzienlijk hoger dan elders, stelt Tammo Beishuizen. Hij vindt dat daar in de ruimtelijke inrichting van Nederland meer rekening mee moet worden gehouden.

In zijn betoog, vorige week vrijdag in deze krant, stelt Natuurmonumentendirecteur Jan Jaap de Graeff dat LTO opportunistische argumenten gebruikt bij ons pleidooi om te stoppen met het opofferen van landbouwgrond voor natuurontwikkeling. Hij doelt hierbij op ons argument dat het uit productie halen van landbouwgrond, wereldwijd gevolgen heeft voor voedselvoorraden en voedselprijzen.
Eerst maar eens een misverstand uit de wereld halen: LTO Noord wil niet de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tegenhouden, zoals De Graeff beweert. Wel willen we dat de ruimtelijke inrichting van Nederland meer bezien wordt in de context van de huidige tijd. Aardbolopwarming, erosie van landbouwgronden, klimaatveranderingen in delen van de wereld, zeespiegelrijzing, versnelde groei van de wereldbevolking: deze argumenten zijn niet meegenomen in het besluitvormingsproces vijftien tot twintig jaar geleden, dat heeft geleid tot het opstarten van de EHS, Natura 2000 en nieuwe natuurplannen.
Mijn stelling is dat gezien de snel veranderende wereld het nu noodzakelijk is geworden om te evalueren waar we als Nederland naar toe moeten als het gaat over landbouw en natuur.
Terug naar de natuur voor voedseldiscussie. Het is niet aan mij om welles-nietes-spelletjes te spelen op dit thema. Er zijn wel een paar significante trends en feiten die meegewogen zijn in ons verhaal op dit dossier. Wie het nieuws volgt, heeft de afgelopen weken berichten meegekregen over voedselonrust in een aantal niet voor de hand liggende landen zoals Argentinië, India, Egypte, Haïti en Kazachstan. Wereldvoedselorganisatie FAO en Unicef waarschuwen voor toenemende onrust als in de komende vijftien jaar de wereldvoedselproductie niet wordt verdubbeld. Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking pleitte vrijdag in het NOS-journaal voor het verhogen van de landbouwproductie als middel om snel stijgende voedselprijzen te beteugelen.
Bezien vanuit deze actualiteit maar ook omdat er een brede wens is om tot een verdere verduurzaming van onze samenleving te komen, betekent het onttrekken van gronden aan de land- en tuinbouw voor natuureen zeer tegenstrijdige handeling. Twee belangrijke argumenten. Allereerst het feit dat het voortbrengend vermogen van onze aan de landbouw onttrokken gronden, elders zwaar overgecompenseerd moet worden om dezelfde voedselproductie te garanderen.
Uit onderzoek blijkt dat het voortbrengend vermogen van de Nederlandse landbouwgrond zo maar een factor drie tot vier hoger ligt dan elders. Om eenzelfde voedselproductie te realiseren - en dat moet zeker een eis zijn gezien de mondiale ontwikkelingen - betekent het onttrekken van 1.000 hectare landbouwgrond in Nederland, het in productie brengen van 3.000 tot 4.000 hectare landbouwgrond elders.
Als je dit gegeven doortrekt dan betekenen de huidige plannen voor extra natuurontwikkeling (in totaal plannen voor zo’n 10.000 tot 15.000 hectare buiten EHS- en Natura 2000-gebieden) dat er zo'n 40.000 tot 60.000 hectare gecompenseerd moet worden om hetzelfde opbrengend vermogen te realiseren. Marginaal? Geenszins!
Ik wil de discussie over de inrichting van Nederland niet 'verengen' tot een discussie over natuurontwikkeling in relatie tot voedselproductie. Er speelt veel meer. Bij de leden van LTO Nederland groeit de zorg en ergernis dat bovenop de claims die voortvloeien uit bestaand beleid (verstedelijking en EHS) er voortdurend extra claims worden gelegd op landbouwgrond. De bestaande natuurambities leggen al grote claims die uiterst moeizaam worden gerealiseerd. Het evenwicht tussen de belangen van agrariërs en burgers enerzijds en ecologische belangen anderzijds raakt vervolgens met alle nieuwe claims zoek. Een betere afweging van plannen in relatie tot de gevolgen voor de landbouw, (mondiale) economie en de betekenis van het landelijk gebied is hierom noodzakelijk.
En De Graeff zou beter moeten weten wanneer hij stelt dat je 'de boeren niet hoort wanneer hun grond wordt gekocht voor woningbouw'. In dat geval is de vergoeding namelijk wel zodanig dat de boer, als hij dat wil, zijn bedrijf kan voortzetten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  dijk

  ik word een beetje verdrietig als ik steeds maar hoor over voedsel tekort en dan nog maar meer grond onbewerkt laten liggen met steeds meer onkruid dat we straks weer niet weten hoe we daar weer af kunnen komen ik hoop dat de ogen van veel mensen los mogen gaan

 • no-profile-image

  S Bogaard

  Kan u ons meer vertellen over het onderzoek waaruit blijkt dat landbouw in nederland per m2 meer opbrengt dan elders? Een titel op een bron oid?

 • no-profile-image

  atje tjalma

  Graag wil ik reageren op het forum artikel over landbouw grond. Ik ben het geheel met de schrijver eens dat de politiek hun visie moet herzien nu er een tekort aan voedsel dreigt. Ook in onze streek worden opnieuw plannen gemaakt door de stad Leeuwarden om landbouw grond om te zetten in een groot meer voor een thuiswedstrijd skûtsjesilen van Leeuwarden. Als je ziet hoeveel landbouwgrond deze stad de laatste 25 jaar al heeft opgeslokt voor wonen aan het water industrieterreinen enz. Dan is voor ons dit een onzinnig plan. Stop met landbouw roof voor er echt honger komt..

Of registreer je om te kunnen reageren.