Home

Achtergrond 334 x bekeken 17 reacties

Aantijgingen Thieme tegen VWA-artsen onfatsoenlijk

Een grovere inbreuk op de ambtelijke integriteit van dierenartsen is niet denkbaar. Dat zegt Gerda Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in haar reactie op de beschuldiging van Marianne Thieme dat VWA-dierenartsen corrupt zijn.

"Corrupte VWA-dierenartsen knijpen een oogje toe". Het staat er zomaar, in het Agrarisch Dagblad van 9 april, in een stuk van de hand van PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme.

Laat ik dit vooropstellen: er gaan dingen niet goed bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Dat blijkt uit het uitgelekte concept-rapport van begin 2007 dat de VWA-leiding zelf had laten maken. Het wordt bevestigd door het onderzoek waar ik Staatsraad Hoekstra om heb gevraagd.

En omdat hij, in de tijd die hem was toegemeten, aard en omvang van de problemen niet volledig boven tafel kon krijgen, komt er een vervolgonderzoek. De VWA doet heel belangrijk werk en dat moet goed worden gedaan, ik ben daar ondubbelzinnig over.

Voor VWA-medewerkers is het een moeilijke tijd. De berichtgeving wekt soms de indruk dat de dienst wordt bevolkt door allemaal lieden met slappe knieën die zich bij de minste of geringste intimidatie uit de voeten maken. Of, erger nog, door mensen die de bedrijven die zij moeten inspecteren bewust helpen de AID te misleiden als er sprake is van strafbare handelingen.

Maar ik heb niet voor niets gezegd dat het niet aangaat alle VWA-ers over één kam te scheren. Dat is niet alleen onrechtvaardig, het is onfatsoenlijk. En dat is het helemaal, als je mensen in een achteloos zinnetje beticht van ernstige strafbare feiten. 'Corrupt' betekent in de context waarin Thieme het gebruikt, dat je je als ambtenaar laat betalen voor het oogluikend toelaten van overtredingen. Een grovere inbreuk op de ambtelijke integriteit is niet denkbaar. Haar aantijging wordt bovendien door de feiten weersproken.

Sinds begin 2007 de nieuwe Europese regels voor diertransporten van kracht werden, hebben VWA-medewerkers in Leeuwarden en elders vele tientallen overtredingen geconstateerd én gemeld, waarna in veel van die gevallen proces-verbaal en strafrechtelijk ingrijpen door de AID volgde.

Geen corrupte dierenartsen dus, maar toegewijde, gewetensvolle ambtenaren die elke dag weer toezien op dierenwelzijn en voedselveiligheid in een sector van 'ruige mannen', zoals iemand uit de veewereld het zelf in de Volkskrant typeerde.

Voor een aantal VWA’ers is het nu welletjes. Door uitlatingen als die van Thieme voelen ze zich zo gegriefd, dat ze er het bijltje het liefst bij zouden neergooien. Ik kan hun emotie navoelen. Maar ik reken erop dat hun verantwoordelijkheidsgevoel het van de emotie wint, juist nu de dienst zo onder vuur ligt.

Mevrouw Thieme moet, zoals ieder Kamerlid, zich tot míj richten als zij aanwijzingen heeft dat een LNV-onderdeel zijn werk niet goed doet, en niet VWA-mensen publiekelijk in de beklaagdenbank zetten. Dieren hebben rechten, VWA-dierenartsen ook.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Marianne Thieme

  Geachte minister Verburg,

  Het spijt me dat de gang van zaken bij de VWA bij u zulke grote emoties, in de media zelfs vertaald als woede, oproept zoals blijkt uit uw ingezonden brief in het Agrarisch Dagblad d.d. 12-04 . Het is begrijpelijk dat u er als minister genoeg van heeft dat zaken die jaren onder het tapijt werden weggemoffeld nu keer op keer de kop opsteken. Sinds januari hebben drie officiële bronnen duidelijk aangetoond dat er veel mis is met het functioneren van de VWA. Het uitgelekte VWA rapport van januari 2007 spreekt van intimidatie van VWA dierenartsen die onder grote psychische druk staan en een gebrekkige controle. De uitgelekte brief van de Inspecteur Generaal van de VWA van oktober 2007 stelt dat de controles op vlees onvoldoende zijn en dat zieke dieren in het voedsel terecht kunnen komen. In maart dit jaar bevestigt de door u ingeschakelde Staatsraad Hoekstra dat de eerdere bevindingen herkenbaar zijn. Daar bovenop komen de getuigenverklaringen die bij de Partij voor de Dieren en de media zijn binnengekomen en die het verontrustende beeld uit de officiële documenten verder bevestigen en onderstrepen.

  Het bevreemdt mij echter dat u juist mij aanvalt op het gebruik van het woord ‘corrupt’ in relatie tot VWA dierenartsen die onder uw verantwoordelijkheid vallen, en een onjuiste duiding van het woord corrupt aan mij toeschrijft. Bovendien suggereert u ten onrechte dat ik daarmee alle VWA dierenartsen over één kam zou scheren. Dat is onterecht. Corrupt betekent volgens de Dikke van Dale ‘onbetrouwbaar’. Er is alle aanleiding voor die kwalificatie in een aantal specifieke gevallen en voorzover u de kwalificatie wenst uit te breiden tot ‘omkoopbaar’ laat ik dat voor uw rekening. Ik heb overigens nooit beweerd dat alle VWA dierenartsen corrupt zouden zijn, noch heb ik de gewetensvolle en toegewijde ambtenaren aan willen pakken. Wel hoop ik dat de knoeiers zich door mijn betoog aangesproken voelen. Mijn betoog was met name gericht tegen de veesector die ook weinig in staat lijkt te zijn knoeiers aan te pakken en waarvan vleeslobbyist Ramekers onlangs nog beweerde dat “de keuringen betrouwbaar zouden zijn en ophef overbodig”. U vond het kennelijk niet nodig hierop publiekelijk te reageren.

  Uw energie zou beter besteed zijn wanneer u degenen aan zou pakken die er de afgelopen jaren een puinhoop van hebben gemaakt en die zich onderscheiden door “niet regelconform gedrag”. Dat zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor stelselmatige mishandeling van dieren en het veronachtzamen van de voedselveiligheid. Ik bedoel dan niet alleen malafide agrarische ondernemers, veetransporteurs en slachthuismedewerkers maar helaas ook mensen binnen de VWA organisatie die door intimidatie of anderszins hun wettelijke taken niet naar behoren uitoefenen. En daardoor onbetrouwbaar zijn in de functie die zij uitoefenen. Het zou u sieren alle signalen serieus te nemen in plaats van uw pijlen te richten op de brengers van slecht nieuws. U zette de Rijksrecherche op het spoor van de klokkenluider die een rapport openbaarde wat uw eigen ambtenaren een jaar lang voor u verborgen hielden, en u noemt mij onfatsoenlijk, terwijl ik niets anders nastreef dan dat wetten worden nageleefd in het belang van mensen en dieren. Ook van mensen die proberen op een fatsoenlijke manier hun boterham te verdienen en nu uit de markt geprijsd worden door knoeiers en fraudeurs. U zoekt het onfatsoen wat mij betreft op de verkeerde plek, en dat is onfatsoenlijk.

  Met vriendelijke groet, Marianne Thieme

 • no-profile-image

  linda

  Ooit waren boeren de belangrijkste beroepsgroep voor de bevolking.
  Immers zonder boeren was er geen eten. Zo duidelijk was het en moet het nog steeds zijn. Door de grootschaligheid en intensivering van het boerenbedrijf is echter alle creativiteit en mens-dier contact verdwenen. Juist deze belangrijke punten worden keer op keer door de PvdD benadrukt. Een agrarier zit tegenwoordig meer achter de computer en is bezig met tabellen en schema’s over voederconversie en andere zaken ipv met dieren. Industrielen met een miljoen kippen en 60.000 varkens halen echt de dierenarts er niet bij als een dier kreupel staat. Als iedereen juist samen met de PvdD een vuist zouden maken tegen deze praktijken kan er veel veranderen ten gunste voor de boeren die een eerlijke prijs moeten krijgen voor een eerlijk produkt

 • no-profile-image

  SF de Jong

  Wie de schoen past, trekke hem aan!!!!

  Dierenmishandeling moet hoe dan ook aan de kaak gesteld worden en blijven!!!

 • no-profile-image

  Dirk

  Geachte mevr. Thieme,
  Ik ga er van uit dat u de reacties blijft volgen, dus ik ga er vanuit dat ik uw aandacht even heb:
  U scheert inderdaad alles over een kam, met onvolledige rapporten bent u bezig om een vooroordeel te creeeren naar de veehouderij.
  Uw film is slechts de halve truth, maar u doet alsof de veehouderij het slechtste is wat ons kan overkomen.
  U hebt het niet over al die dieren die jaarlijks op brute wijze worden doodgereden, om maar eens een voorbeeld te noemen.
  U bent bezig om een groep hardwerkende mensen een bestaan af te nemen om uw eigen gerief te halen.Ik hoop dat u zich realiseerd, dat u met uw redeneringen verkeerde gevoelens opwekt.

  In een ver verleden is er ook iemand geweest die allerlei vooroordelen over een bepaalde groep mensen uitsprak. Ik hoop niet dat de geschiedenis zich herhaald.........

 • no-profile-image

  gert

  pvdd-relnichten

 • no-profile-image

  AnnevdHof

  Was het niet een klokkenluider die (weer eens) de wantoestanden heeft aangekaart? Was het niet de minister zelf die zorgde voor, jawel, een aangekondigde! controle in een malafide slachterij? Was het niet de VWA ambtenaar die agressief gedrag vertoonde tegen mensen die de boekhouding wilde inzien? Dan komt al snel de gedachten op dat niet alleen de VWA, maar mogelijk ook de minster "corrupt" is, in de zin dat dierenwelzijn alleen loos in de mond wordt genomen en het geld en winst de enige richtlijn en maatstaf is van het LNV en VWA. Wat hoop ik dat ik het mis heb. Dierenwelzijn is immers in ieders belang.

 • no-profile-image

  linda

  Beste Boerin uit Twente, dank voor je uitgebreide reactie. zo te horen is jullie bedrijf fantastisch en ik kan mij voorstellen dat het pijn doet als jullie van dierenkwellerij beschuldigd worden.
  ik ga het overpeinzen, maar blijf erbij dat de PvdD absoluut het beste voor heeft met agrariers zoals jullie.

 • no-profile-image

  Boerin

  Mevrouw Thieme, Ik baal van uw reactie, u scheert de sector over een kam, vervolgens schuift u er zijdelings een regeltje tussendoor dat u toch niet alles over een kam wilt scheren.... maar ik voel mij als zorgvuldige net werkende boerin die goed is voor haar vee wel in de hoek gedrukt door u waar de klappen vallen. Elke keer opnieuw schreeuwt u het negatieve bio-industrie marketingverhaal van de daken, maar nooit staat u er bij stil hoe dit aan komt bij de bedrijven die wel goed hun best doen. Weet u, toen ik het Wilders debat in de kamer op tv volgde, viel mij een overeenkomst op. Wilders (waar ik overigens erg op tegen ben) roept steevast Ik ben tegen de Koran, maar niet tegen de Moslims... U roept steevast Wij zijn tegen de bio-industrie, maar ik mis het zinnetje, maar niet tegen de boeren..... Hoewel deze zaken misschien niet vergeleken mogen worden, voel ik mij als boerin net zo aangetast in mijn wezen , als een moslim in zijn religie... Heeft u hier wel eens over nagedacht mevrouw Thieme? Nu schreeuwt u ook weer van alles over vee, transport, slachthuizen e.d. Er zal ongetwijfeld een deel van waar zijn, maar het over- over grote deel van de sector past wel netjes op, verzorgt hun vee wel goed, laat de dierenarts bij lijden van vee euthanasie plegen, maar in uw tunnelvisie past deze boodschap niet, net zomin als intregreerde moslims niet passen in de tunnelvisie van Wilders. Mevrouw Thieme, Ik doe een beroep op u om eens af te wegen of het kwetsen van boeren ook niet valt onder de wet voor Menswelzijn en of we daar niet iets aan moeten doen?

 • no-profile-image

  José

  Het is weer overduidelijk : PVDD schreeuwt weer als een kip zonder kop!!!!!!!!!!!
  Ik zeg niet dat er niets aan de hand is, maar PvdD gebruikt dit weer net al altijd om alles te verdraaien en te overdrijven!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Pierre

  Een VWA-dierenarts kun je haasrt vergelijken met een Arts uit het verleden van het Gak....Niet stress-bestendig anders hadden ze hun vak wel op een normale manier uitgevoerd, i.p.v. loonderving. -)

 • no-profile-image

  trots op mijn koeien

  pvdd heeft het beste voor met ons boeren? kom op zeg
  ik ben het eens met de boerin uit twente.
  en ik denk dat er een heleboel andere dieren het veel slechter hebben dan onze koeien of de koeien van een andere boer.
  wat te denken van honden midden in de stad op een flat en geen boom om tegenaan te plassen. maar daaar hoor ik niks over? hoe zou dat toch komen ??? misschien omdat dan half nederland tegen de pvdd in opstand zou komen ??

 • no-profile-image

  m.s.beastly

  Duidelijk een kwestie van Shoot the Messenger. De brenger van het slechte nieuws is niet de boosdoener, maar de wanpraktijken in slachthuizen en op veemarkten. Heb ik met eigen ogen gezien tijdens een stage. Op de Bossche Veemarkt (nu gesloten) zag ik hoe een handelaar met een knuppel bleef slaan (zelfs op zijn testikels!) op een dikbil stier die door zijn poten was gezakt. Publiek stond erbij en keer ernaar. De veearts bleef liever bij het koffiestalletje!
  Verburg gebruik je tijd en energie om hier verandering in te brengen en zie de PvdD als de aangever van alles wat niet deugt in de veehouderij en bedank ze liever.

 • no-profile-image

  maria

  Blijf bij de les mevrouw Verburg en pak de misstanden bij de VWA en de slachterijen aan. Het lijkt nergens naar om tijd te spenderen aan woorden van M. Thieme i.p.v. die tijd zelf daadkrachtig in te zetten t.b.v. van een beter dierenwelzijn. Dit lijkt op een afleidingsmanouvre van de minister. Waar is zij bang voor?

 • no-profile-image

  Boerin

  Beste Linda,
  Ik denk echt dat je in een andere wereld leeft dan de rest van de maatschappij. Grootschaligheid is niet automatisch geen aandacht voor je dieren. Wij hebben een redelijk bovengemiddeld melkveebedrijf. Wij kennen alle 135 melkkoeien bij naam. Een kreupel dier loopt nooit langer als een halve dag, dan is de klauwbekapper al gebeld en langsgeweest. Bij een ziek dier is ongeacht het tijdstip altijd een dierenarts bereikbaar, die wordt direct gebeld en komt meteen langs. Al onze dieren krijgen kwaliteitsvoer, op maat verstrekt, in de boxen liggen koematrassen, er zijn voldoende waterbakken, er is een koeborstel, kortom het ontbreekt een dier bij ons in de stal aan niets. In de zomer gaan ze elke dag, en bij heet weer ook 's nachts naar buiten. Ook in mijn omgeving (echt melkveegebied) zie ik alleen bedrijven die werken op dezelfde manier als wij doen. En wat betreft grootschaligheid in de varkens en pluimveesector, hier heb ik wat minder zicht op, maar de bedrijven die ik ken hebben alles puik voor elkaar. Verder is de hele maatschappij bezig met schaalvergroten, dat is wat de maatschappij wil, want alles moet kostendekkend zijn en dat gaat nu eenmaal beter als de omvang groter is. Bijvoorbeeld: ziekenhuizen fuseren, vanwege de kosten, scholen voegen samen, overal moeten groenteboeren, bakkers en slagers het veld ruimen voor all-in supermarkten, de hele maatschappij vraagt hierom,want het is nog altijd zo: Wie betaald, bepaald! Waarom blijf jij, Linda, dan denken dat de agrarische sector hier niet aan mee hoeft te doen, sterker nog, als we hier niet aan mee doen, is het einde verhaal voor de agrarische sector in Nederland, en denkt nu maar niet dat als je alles uit het buitenland moet importeren, dat daar alles zo goed en voedselveilig geregeld is, dan kom je zeker van de koude kermis thuis. Verder moet ik je zeggen dat ik blij ben met je genuanceerde reactie, ik ben het in wezen ook best met je eens, maar de werkelijkheid van de maatschappij is nu eenmaal anders. Maar ik denk dat de PvdD niet de juiste weg is om begrip te kweken tussen de sector en de burgermaatschappij.

 • no-profile-image

  m.s.beastly

  mooi om te lezen dat Verburg ook vindt dat Dieren Rechten Hebben. nooit gedacht dit ooit nog eens te lezen in nederland, waar de hel die bio-industrie heet hoogtij viert. als zij nu daad bij woord voegt en haar felheid en woede richt op de ECHTE boosdoeners in plaats van op M.Thieme, dat gaan we al een heel eind de goede richting op. Sinds de PvdD in de kamer zit komen er steeds meer wanpraktijken aan het licht.

 • no-profile-image

  Berend

  Iedere veehouder is er bij gebaat dat van veetransport tot slachting de regels
  gehandhaaft worden. De maatregelen die
  Minister Verburg heeft genomen zijn dan ook correct. Een slachterij die de regels
  ruimhartig toepast dient aangepakt te worden. Wat Marianne Thieme doet is niks anders dan olie op het vuur gooien,
  iedereen die in de sector werkt (inclusief
  rijksambtenaren) slecht maken en zo zelf weer in de publiciteit te komen.
  Duidelijk is dat ze op deze manier geen
  enkele constructieve bijdrage levert.
  Bij de volgende verkiezingen zal blijken waar dit toe leid.

 • no-profile-image

  wvh

  Het wordt eens tijd dat de waarheid boven tafel komt.Partij voor de dieren is de politieke tak van een terroritische organisatie.Waarom worden rechts radicale als gevaarlijk gezien en deze organisatie niet.Ik vindt Tieme gevaarlijker dan moslim radicale of extreme rechtse organisaties.Kijk maar eens naar de bedreigingen en brandstichtingen die al gepleegt zijn in het verleden.Het wordt tijd dat ze totaal genegeerd wordt.En journalisten zoek eens uit of Tieme eens betrokken is geweest bij acties waarbij eigendommen van andere zijn vernield of bedreigingen zijn gedaan

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.