Home

Achtergrond

ASG zoekt pluimveebedrijven

ASG gaat in de praktijk fijnstofemissie meten.

Animal Sciences Group (ASG) in Lelystad gaat in de praktijk de werkelijke fijnstofemissies uit stallen nauwkeurig meten en zoekt nog pluimveebedrijven om fijnstofmetingen te doen:
• scharrelstallen voor leghennen zonder uitloop
• volièrestallen voor leghennen zonder uitloop
• leghennen in een systeem met nadroging van de mest (bij voorkeur in combinatie met een volièresysteem
• vleeskuikenouderdieren met traditionele huisvesting

24-uurs metingen van fijnstof

Op elk bedrijf gaat ASG gedurende zes dagen, verspreid over één jaar, 24-uurs metingen doen om een goed beeld te krijgen van de fijnstofemissies in de verschillende seizoenen en gedurende de productiecyclus.

Stuur ASG een e-mail

Geïnteresseerd om mee te werken aan de ASG-metingen van fijnstofemissie? Stuur dan een e-mail naar annemieke.hol@wur.nl.

Huidige meetcijfers verouderd

De metingen door ASG van de werkelijke fijnstofemissie uit stallen is van belang voor de Nederlandse veehouderij, omdat de huidige emissiefactoren zijn geschat op basis van stofmetingen uit de jaren negentig. Toen is niet het fijne stof gemeten, maar het totale stof. Via een omrekeningsfactor is daarna de fijnstofemissie geschat.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.