Home

Achtergrond 310 x bekeken

€83 miljoen EU-landbouwgeld teruggevorderd

De Europese Commissie vordert €83 miljoen aan steun terug. Het gaat om geld voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat door de lidstaten onrechtmatig is uitgekeerd. Nederland hoeft slechts €8.000 terug te betalen. Zowel de Commissie als het Nederlandse ministerie kwam op 8 april 2008 naar buiten met hun besluiten. Eerder zou er sprake van zijn dat Gelderland en Overijssel €50 miljoen verkeerd besteedden.

De Europese Commissie (EC) kwam met een conformiteitsbeschikking waarin ze in totaal €83 miljoen terugvordert. De GLB-steun die door de lidstaten onrechtmatig is uitgekeerd, vloeit terug naar de EU-begroting. Redenen voor terugvordering zijn onder meer overschrijding van financiële maxima, van productie-eisen, illegale wijngaarden, criteria erkenningen, niet-geïnde vorderingen, niet-toegepaste sancties en ontoereikende controleprocedures. De steun in het kader van het GLB wordt grotendeels uitgekeerd door de lidstaten, die in dat verband ook de nodige controles moeten verrichten. De EC heeft tot taak erop toe te zien dat de lidstaten de daartoe beschikbaar gestelde geldmiddelen correct gebruiken. Overigens verbeterde deze Commissie ook haar eigen controles.

Volgens deze jongste conformiteitsbeschikking worden er gelden teruggevorderd van Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Portugal. Het de 27e beschikking sinds de regeling voor de terugvordering van onrechtmatig uitgekeerde GLB-steun in 1995 werd hervormd.

De grootste terugbetaler wordt Spanje met €55 miljoen vanwege steun die in de jaren 2003 en 2004 is verleend voor producten die afkomstig waren van illegaal aangelegde wijngaarden. De tweede terugbetaler is Frankrijk met €11 miljoen in verband met steun die is verleend aan telersverenigingen in de sector groenten en fruit die bepaalde erkenningscriteria niet naleefden, waarbij het met name gaat om de door die telersverenigingen aan de individuele telers verleende bijstand. Er kwamen nog drie andere landen boven de miljoen aan terugbetaling, te weten Duitsland, Italië en Luxemburg.

Nederland
Gelijktijdig met de EC kwam in Nederland het ministerie van EZ met zijn bevindingen over de besteding van de Europese gelden. Het ministerie verscherpte in samenspraak met de regionale bestuurders de controle op de uitvoering van de programma's uit de Europese structuurfondsen (ook niet GLB). Daartoe zijn in 2007 16 acties uitgevoerd, gelijktijdig met een steekproefsgewijze hercontrole van projecten uit de periode 2000-2006. Met de 170 onderzochte projecten was een bedrag gemoeid van circa €829 miljoen.

Van het gecontroleerde bedrag bleek 2,9% niet te voldoen aan de Europese voorwaarden. Dit ligt onder het Europese gemiddelde van 12%. Nederland raakt het daarmee corresponderende bedrag overigens niet kwijt. Dit geld blijft tot en met het eind van dit jaar beschikbaar om door regio's opnieuw voor projecten te worden ingezet. In 2006 vroeg de Europese Commissie aan Nederland het controlesysteem te verbeteren en een hercontrole uit te voeren op de declaraties uit de periode van 2000 tot en met 2006. De provincies Gelderland en Overijssel werden hiermee van blaam gezuiverd wat de veronderstelde onrechtmatige besteding van €50 miljoen aangaat voor onder meer de verbetering van leefbaarheid van het platteland.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’

Meer informatie Europa.EU, 8 april 2008: De Commissie vordert €83 miljoen aan GLB-steun terug van de lidstaten

Meer informatie Ministerie van EZ, 8 april 2008: Verbeterde controle moet juiste inzet structuurfondsen garanderen

Meer informatie Provincie Gelderland, 8 april 2008: Toekenning Europese subsidies in Gelderland en Overijssel in orde

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.