Home

Achtergrond 332 x bekeken 1 reactie

Wijker ziet kans op meer geld

Dienst Landelijk Gebied, die in opdracht van overheden grondaankopen regelt, merkt dat boeren die moeten wijken voor bijvoorbeeld woningbouw, natuur of water, vaker dan voorheen een beroep doen op complexwaarde.

Deze manier van waardebepaling krijgt steeds meer bekendheid. Boeren die moeten wijken voor woningbouw krijgen veel meer voor hun grond dan boeren die weg moeten vanwege voor natuurontwikkeling of bijvoorbeeld waterberging.

Landbouwgrond is schaars én duur, daarnaast is er amper aanbod van courante bedrijven in gebieden waar boeren 'ongestoord' hun gang kunnen gaan. En als ze er zijn, zijn ze onbetaalbaar voor de 'groene' wijkers, omdat ze minder te besteden hebben dan de 'rode' wijkers.

Vrijwillig meewerken aan grondtransacties voor 'groen' komt daarom steeds minder voor. En dan komt onteigening om de hoek kijken, waarbij boeren recht hebben op schadeloosstelling. Uitgangspunt is dat onteigening gebeurt op basis van de agrarische waarde, eventueel opgeplust met een schadeloosstelling.

Maar als de nieuwe functies in een gebied leiden tot waardevermeerdering van de grond, kan die waardevermeerdering verrekend worden in de vergoeding die de grondeigenaar krijgt. Die nieuwe functie kan woningbouw zijn, maar ook natuur, waterberging of recreatie. Men spreekt dan van de complexwaarde. Deze waarde ligt in de meeste gevallen ver boven de agrarische waarde.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Graats

  Een organisatie als de LTO dient voor de belangen van de boeren op te komen. Ze mag niet slechts als verlengstuk van de overheid optreden. Het is haar plicht om gebruik te maken van de door de overheid toegezegde vrijwillige verwerving. Doordat zij nu reeds meewerkt (sterker nog: aanzet) tot verkoop op onteigeningsbasis, creëert zij een situatie van natuurrealisatie. Slecht koopmanschap daar deze onteigeningswaarde slechts volledige schadeloosstelling behelst. Dat is niets meer dan normaal. Iemand welke voor minder verkoopt is niet snugger.
  Ik kan niets anders verzinnen dan dat de LTO dit doet om de overheid te bekoren, en om de buitenstaanders en de niet-snuggere boeren te laten zien dat ze zogenaamd goed bezig zijn.

  Dus beslist niet weer zo’n project als in polder Waal en Burg op deze basis beginnen. In plaats daarvan de maatschappij en overheid duidelijk maken dat de realisatie van nieuwe natuur een algemeen belang dient, gelijk dat de aanleg van een weg of nieuwbouwwijk doet. Vrijwilligheid blijven respecteren. Als blijkt dat middels deze vrijwilligheid onvoldoende nieuwe natuur wordt gerealiseerd, dan kan deze uitvoering met een (onverklaarbare niet bij aanvang door de landbouworganisaties aangedragen) hernieuwde waardering een impuls worden gegeven. De waarde van het maatschappelijk belang behoort geïmplementeerd te zijn in de marktwaarde van deze te verwerven gronden. Hiervoor dient de onteigeningswet aangepast te worden.
  Ook zou gedacht kunnen worden aan het bieden van de huidige onteigeningswaarde met daarboven de maatschappelijke waarde van deze nieuwe natuur in de vorm van rood voor boerengroen. Dit onder de voorwaarde dat dit rood moet aansluiten bij bestaande kernen van voldoende omvang om versnippering van het landelijk gebied te voorkomen.
  Vooruitlopend daarop zou een organisatie dan op projectbasis hier reeds mee kunnen gaan werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.