Home

Achtergrond

Weinig verzet bij nieuw glas Sexbierum

Het nieuwe glastuinbouwgebied ‘Waddenglas’ dat ten zuiden van Sexbierum komt, stuit op vrijwel geen weerstand van omwonenden.

Dit bleek tijdens een bijeenkomst gisteren in Sexbierum waar het ontwerpbestemmingsplan en de MER werden toegelicht.

Het nieuwe glastuinbouwgebied wordt netto 100 hectare glas. Daarop wordt ruim 60 hectare ingericht voor wegen, water, verkeer en landschappelijke inpassing. De omwonenden in Sexbierum maken zich alleen wat zorgen over de ontsluiting van het gebied. "Het verkeer in het dorp zal een stuk drukker worden", aldus een omwonende. Verder zien de omwonenden de kassen wel zitten. Het schept werkgelegenheid (zo’n 600 vaste banen en 260 seizoenswerkers) en geeft een economische impuls.

Janke Koning, woordvoerder van de gemeente Franekeradeel, geeft aan dat actiegroepen van omwonenden tegen glas zoals in andere delen van Nederland gebeurt, niet te verwachten is. "De mensen hier zijn gewend aan kassen en de bedrijven die er nu zitten, zoals het bedrijf van Hartman. Dat bedrijf heeft een goede uitstraling naar de omgeving en iedereen weet dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien zijn zij ook helemaal geïntegreerd in het Friese leven." De animo voor het glastuinbouwgebied waar op z’n vroegst eind dit jaar gebouwd kan gaan worden, is redelijk. "Voor zo’n 50 tot 60 hectare is belangstelling van groentetelers uit de buurt."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.