Home

Achtergrond 305 x bekeken

Vrijwillige 2% verhoging melkquota in EU-landen

De lidstaten van de Europese Unie mogen vrijwillig hun melkquota met 2% verhogen, zo adviseerde het Europese Parlement. Bovendien komt er verevening van tekorten en overschotten over de Europese landen. De verhoging gaat in per 1 april 2008. Het Europese Parlement steunt het overige landbouwbeleid van de Europese Commissie in grote lijnen, maar noemt wel kritiekpunten.

De Europese Commissie (EC) ziet de Health check (van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid) als een aanscherping van de hervormingen van 2003. De EC stelde de volgende maatregelen voor:

  • aanpassen van de markt instrumenten aan de globalisering door exportrestitutie te laten aflopen, evenals de set-aside-regelingen en de geleidelijke afbouw van de melkquota zoals voorzien in 2015;
  • volledige decoupling (ontkoppeling) van steun van productie en het instellen van maxima van te ontvangen steun (termijn is niet genoemd);
  • nieuwe uitdagingen aangaan, zoals risicomanagement, klimaatverandering, efficiënt watergebruik, bio-energie en biodiversiteit.
Hoewel het Parlement dit beleid in grote lijnen steunt, maakt het wel opmerkingen:
  • Milieuoverwegingen moeten een grotere rol spelen in het beleid, ook tegen de achtergrond van de verminderde set-aside als gevolg van stijgende vraag naar landbouwproducten.
  • Herzieningen van het landbouwbeleid mogen niet leiden tot renationalisatie van het Europese landbouwbeleid.
  • Graag een Europees kwaliteitsmerk, dat gebaseerd is op strenge normen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid.
Het Parlement waarschuwt echter tegen een bezuinigingsoperatie, mede gezien de daling van de landbouwuitgaven tot 2013 en de herziening van de Financiële Perspectieven in 2009. Het Parlement krijgt met het Verdrag van Lissabon ook meer stem in de besluitvorming rond de landbouw en de landbouwbegroting.De EC komt waarschijnlijk in mei met wetgevingsvoorstellen, wat dan weer een antwoord van het Parlement oproept in het najaar.

Melk
De verevening van tekorten en overschotten tussen de quota van de landen houdt verder in dat er alleen superheffing betaald hoeft te worden als er een overschot is op het gezamenlijke quotum. Stel dat alle landen toch hun quotum verhogen, dan neemt de melkproductie in de EU toe met 2,84 miljard kilo tot 146 miljard kilo (of 146 miljoen ton).

De Europese Commissie stelde een verplichte verhoging van 2% van de quota voor. Landen die echter nu al hun quotum niet benutten, waren bang dat algehele quotumverhoging de melkprijs te veel omlaag zou drukken voor hun eigen boeren. Als zo’n land het eigen nationale quotum niet verhoogt, voorkomt dit land dat andere landen het via de verevening volmelken met de negatieve prijsinvloed van dien. Nederland bepleitte eerder een verhoging van de quota met 3%.

De bespreking in het Europarlement moet gezien worden tegen de achtergrond van de zachte landing van het quotasysteem, dat in 2015 afloopt, en het overige Europese landbouwbeleid.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’ (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)

Meer informatie Website Europees Parlement: Parlement wil vrijwilligheid voor lidstaten bij 2% melkquotaverhoging

Meer informatie Website Europees Parlement: Parlement steunt in grote lijnen de health check van het landbouwbeleid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.