Home

Achtergrond

Verkoop suikerreferentie niet gemeld aan verpachter

Slechts een enkele suikerbietenteler meldt bij zijn verpachter/rentmeester dat hij aan de opkoopregeling van de suikerreferentie deelneemt.

Een verpachter moet instemmen met het inleveren van de suikerreferentie door de pachter. Verzwijgt de pachter dit dan pleegt hij wanprestatie, reden voor ontbinding van het pachtcontract. In Limburg, waar 20 procent van het de suikerreferentie, is ingeleverd, meldt zich slechts een enkele verkopende akkerbouwer bij zijn verpachter of rentmeester.

Jan Horsmans van Aelmans Agrarische Advisering en Rentmeesters in Voerendaal vindt dit opvallend laag. "Circa 80 procent van de Limburgse bedrijven bewerkt in meer of mindere mate pachtgrond. Met het inleveren van ruim 20 procent van de suikerreferentie zouden nu véél meer toestemmingsverzoeken voor de verkoop van de tot de pachtgrond behorende suikerreferentie bij de verpachters moeten liggen.”"

Andere rentmeesterkantoren beamen dat er hooguit een enkele pachters zich heeft gemeld. De rentmeesters kondigen aan dat ze de komende maanden extra alert te zijn op de daadwerkelijke teelten van de pachters.

Horsmans: "Op basis van bestaande jurisprudentie over melkquotumverkoop, adviseer ik pachters alsnog met de verpachter in overleg te treden. In het uiterste geval kan een akkerbouwer zich alsnog van deelname aan de opkoopregeling terugtrekken."

Bij de bepaling van de omvang van de verpachtersaanspraken is volgens Horsmans een verdeling op fiftyfifty basis tegen een verrekenprijs van 35 cent per kilo basisreferentie gangbaar. De vergoeding voor de generieke korting van 5,05 procent hoeft de pachter niet te delen met de verpachter.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.