Home

Achtergrond 2 reacties

Veehouderij in zijn nadagen

De druk neemt toe: plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke voor menselijke voeding.

Beleeft de veehouderij zijn nadagen? Nou zo’n vaart loopt het niet, maar de vragen over en de kritiek op de dierlijke productie zwellen wel aan. Mensen gaan er over nadenken dat produceren van eiwit voor menselijke voeding via het houden van dieren een omslachtige omweg is, in theorie althans. Dat moet via plantaardige productie efficiënter kunnen, is de –voorlopige – conclusie. De veehouderij heeft nogal wat extra grond en water nodig voor voerproductie, en stoot daarnaast de beruchte broeikasgassen uit. Beleeft de veehouderij zijn nadagen? Nou zo’n vaart loopt het niet, maar de vragen over en de kritiek op de dierlijke productie zwellen wel aan. Mensen gaan er over nadenken dat produceren van eiwit voor menselijke voeding via het houden van dieren een omslachtige omweg is, in theorie althans. Dat moet via plantaardige productie efficiënter kunnen, is de –voorlopige – conclusie. De veehouderij heeft nogal wat extra grond en water nodig voor voerproductie, en stoot daarnaast de beruchte broeikasgassen uit.

Potentiële dreiging

Er valt het nodige op af te dingen, maar ik hoor en zie de dierlijke sectoren dat nog niet doen. Kennelijk wordt deze potentiële bedreiging van de vee-, vlees- en zuivelsector niet serieus genomen. Nog niet.
Het houden van vee heeft zo’n lange traditie dat moeilijk is voor te stellen dat die ooit ten einde loopt. Maar dat dacht men ook van de zeilvaart, de aardgasvoorraad en van de postkantoren, die nu zomaar worden opgeheven. Tradities zijn niet onaantastbaar.

Discussie wakkert aan

Opmerkelijk vind ik daarom dat de Eerste Kamer deze week ook een uitspraak heeft gedaan die de discussie aanwakkert. Minister Verburg wordt in een motie gevraagd in haar kennis- en innovatiebeleid bijzondere aandacht te besteden aan de overgang van dierlijke eiwitten naar plantwaardige eiwitten. Het voorstel kwam van een combinatie van PvdA, PvdD en SP, maar werd aangenomen dankzij de steun van de christelijke partijen ChristenUnie en SGP. De uitersten van het politieke spectrum vonden elkaar hier. VVD en CDA stemden tegen; hun woordvoerders verklaarden er weinig in te zien. En wat is ‘bijzondere aandacht?’

Belangenverschillen binnen landbouw

De ministers Verburg en Cramer (Milieu) hebben al een onderzoek lopen naar de milieu- en klimaatconsequenties van de veehouderij. Daarom heeft Verburg geen behoefte aan de ingreep in het beleid waarvan de motie spreekt en had deze daarom ontraden. Maar nu die is aangenomen, zal ze toch moeten berichten op welke wijze ze er uitvoering aan geeft.
De uitspraak van de Eerste Kamer geeft daarom opnieuw een flinke duw tegen de veehouderij. Ten gunste van de plantaardige sector. Daarom kan de discussie ook binnen de landbouw nog pijnlijke belangenverschillen blootleggen.

Foto

Henk Dokter

Laatste reacties

  • no-profile-image

    paul

    als je de veganstraker hebt gezien ,eet je de eerste 25 jaar weer graag vlees

  • no-profile-image

    ricardo

    niemand is verplicht vlees te consumeren,daar tegenover staat iemand verplichten plantaardig voedsel te consumeren ,we leven in een democratie land of niet soms.

Of registreer je om te kunnen reageren.