Home

Achtergrond

Varkens groeien flink harder met juiste chemie

Varkens groeien aanzienlijk sneller als ze worden geplaatst in een groep waarmee de onderlinge chemie optimaal is.

Dit blijkt uit onderzoek van het Institute for Pig Genetics (IPG) en het Genomics Centre van Wageningen UR. Beide instituten (waarvan het eerste onderzoek verricht voor private organisaties in de varkenssector, zoals de Pigture Group) hebben ontdekt dat het mogelijk is varkens te selecteren en te fokken op sociaal gedrag.

Hoeveel winst een dergelijke selectie oplevert in termen van snellere groei, kunnen en willen de betrokken organisaties nog niet zeggen. Wel dat de potentiële groeiwinst aanzienlijk is. Voor de varkenshouderij kan dit een flinke winst opleveren. Met hetzelfde voer is (gemiddeld) meer groei mogelijk en kan ook de aanhoudperiode van vleesvarkenstot de slacht worden bekort.

Tot nu toe werd alleen gefokt op de individuele prestaties van varkens. Uit het huidige onderzoek blijkt dat ook de wisselwerking van het ene varken met het andere een groot effect heeft op de groei. Als je 'sociale' varkens plaatst in een groep andere varkens, groeien die anderen harder, vertelt Wagenings onderzoeker Piter Hijma.

Welke factoren allemaal van invloed zijn op de betere groeiprestaties van de sociale varkens is nog onbekend. Wel lijkt mee te spelen dat varkens die beter op elkaar reageren, ook minder energie steken in onderlinge ruzies.

Maar hoe het mechanisme precies in elkaar steekt waardoor varkens – mits ingedeeld in de juiste groepen – beter op elkaar reageren, moet nog verder worden onderzocht. Hijma hoopt dat het verdere onderzoek nog meer gunstig nieuws oplevert. "Mogelijk ligt er ook een verband met welzijn," zegt hij. Zoiets zou dubbel plezierig zijn. Als varkens beter geselecteerd en gefokt worden op sociaal gedrag, zijn niet alleen de varkens en hun houders blij, maar ook de burgers en dierenwelzijnsorganisaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.