Home

Achtergrond

Uitspraak schaadt WTO

Partijen leggen hun geschillen voor aan een rechter, met als doel een eenduidige uitspraak te krijgen.

Zo werkt het niet bij het ondoorzichtige juridische proces van wereldhandelsorganisatie WTO. Resultaat: de EU en tegenpartij VS/Canada claimen in het hormoonconflict de zege. Officieel heet de gerechtelijke WTO-procedure dispute settlement, ofwel het afhandelen van disputen. In dit geval wil dat maar niet lukken. De VS en Canada klaagden het besluit van de Europese Unie om vlees van met hormonen behandelde runderen te weigeren, al in 1996 bij de WTO aan. Zij wonnen in 1999 het conflict en mogen sindsdien van de WTO jaarlijks voor in totaal 125 miljoen dollar (nu 79 miljoen euro) aan strafheffingen op EU-landbouwproducten doorvoeren.

De EU blijft erbij dat de hormonen schadelijk zijn voor de gezondheid en volhardt in het importverbod. Nieuw wetenschappelijk bewijs daarvoor is aangeleverd, zonder dat Canada en de VS iets aan de sancties deden. De WTO-rechters zeggen nu dat zij dat wel hadden moeten doen (punt voor Brussel), maar ook dat de EU al voor het verbod goed onderzoek hadden moeten doen én dat een verband tussen kanker en de hormonen niet bewezen is (punten voor Washington).
Een uitspraak die voor tweeërlei uitleg vatbaar is, leidt nergens toe. De WTO, met zijn imago van achterkamertjesberaad dat zeker geldt voor de juridische procedures, bewijst zichzelf zo een slechte dienst.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.