Home

Achtergrond

Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000 betwijfeld

De Raad van State vernietigde de vergunning voor uitbreiding van een veehouderij in een uitspraak op 26 maart 2008. De provincie kende de vergunning eerder toe, omdat het bedrijf binnen de normen bleef van het Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000. Deze uitspraak dreigt dit toetsingskader onbruikbaar te maken met mogelijk grote gevolgen voor vele veehouders rondom Natura 2000-gebieden.

Volgens het Toetsingskader Ammoniak en Natura mag een veebedrijf uitbreiden als het minder dan 5 procent ammoniakbelasting veroorzaakt van de ‘kritische depositiewaarde’. De regering en de Tweede Kamer keurden vorig jaar dit instrument goed om bouwplannen voor veebedrijven te beoordelen. Het toetsingskader is echter een tijdelijke regeling om te beoordelen of een vergunning kan worden afgegeven. De bedoeling was dat het toetsingskader gebruikt kon worden om gedurende de interimperiode tot de beheerplannen voor de Natura 2000 zijn vastgesteld, duidelijkheid te bieden aan veehouderijbedrijven over de (on)mogelijkheden wat betreft ammoniak. De komende drie jaar worden 162 Natura 2000 gebieden ‘beheerplannen’ gemaakt.

De uitspraak is nog niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Agrarisch Dagblad schrijft dat de Raad van State oordeelde dat het genoemde Toetsingskader onvoldoende waarborgen biedt tegen gevolgen van extra uitstoot. Het betreffende veehouderijbedrijf zou na uitbreiding 0,8 procent van de kritische depositiewaarde aan ammoniak gaan uitstoten. Provincie Noord-Brabant verleende daarom de later geschorste vergunning.

LTO Nederland zegt op haar site ‘bijzonder teleurgesteld en onthutst’ te zijn over de uitspraak van de Raad van State. Volgens de LTO wordt hierdoor vooralsnog een streep gehaald door het Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000 en raakt de bedrijfsontwikkeling van bijna 10.000 veehouderijbedrijven rond Natura 2000-gebieden geblokkeerd. De LTO vindt dat minister Verburg (LNV) zo snel mogelijk een voorstel aan de Tweede Kamer moet doen voor een wettelijke regeling van het Toetsingskader.

Lees ook Toetsingskader ammoniak en Natura 2000 openbaar

Meer informatie LTO, 27 maart 2008: LTO pleit voor wettelijke regeling Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000

Meer informatie Agrarisch Dagblad, 28 maart 2007: ‘Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000 onbruikbaar’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.