Home

Achtergrond

Simpele CO2-afspraken voorkeur glastuinbouw

Bij de systeemontwikkeling voor het eigen CO2-emissiehandelsysteem in de glastuinbouw hebben simpele rekenvarianten de voorkeur.

Dat blijkt uit de actuele stand van zaken in het project, waar de sectorcommissie energie zich deze week in Zoetermeer over buigt.

Het opzetten en ontwikkelen van een eigen CO2-emissiesysteem verloopt volgens deskundigen naar wens. Inmiddels wordt hard gewerkt aan het systeem zelf, waarbij nadrukkelijk niet alleen naar de totale allocatie van CO2 wordt gekeken, maar over naar de ondergrens van CO2-emissie van bedrijven. Voor een betrouwbaar draagvlak is er een werkgroep in het leven geroepen, die advies uitbrengt aan LTO Glaskracht Nederland en het Productschap Tuinbouw (PT).

Het vaststellen van de ondergrens is vooral voor de kleinere bedrijven van belang. Die hebben weinig CO2-emissie, terwijl volledige deelname aan het sectorsysteem wel de nodige administratieve lasten en systeemkosten met zich meebrengt. Uit oogpunt van kosten en baten heeft het de voorkeur deze bedrijven buiten het systeem te houden of eventueel een andere benadering voor dit soort bedrijven te ontwikkelen.

Het zal er vermoedelijk op neerkomen dat 40 tot 50 procent van het aantal bedrijven een uitzondering krijgt, samen goed voor maximaal 10 procent van de CO2-emissie. Ook moet worden nagegaan op welke manier dit soort bedrijven in het kader van de energiebelasting wordt benaderd.

Daarnaast is er de verdeling van de allocatie van CO2 over de bedrijven. Dat kan op basis van gewasnorm, maar ook op grond van het historisch gasverbruik. Het kan zelfs nog simpeler door de CO2-emissie gewoon op het gasverbruik te baseren.

De werkgroep geeft de voorkeur aan de meest eenvoudige varianten, omdat de kans groot is dat over een paar jaar flink aan het sectorsysteem gesleuteld zal moeten worden om uiteindelijk bij het Europese systeem aan te kunnen sluiten.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.