Home

Achtergrond 1 reactie

Senaat wil onderzoek naar plantaardig eiwit

De Eerste Kamer wil dat de overgang van dierlijk naar plantaardig eiwit bijzondere aandacht krijgt in het kennis- en innovatiebeleid.

Een meerderheid van de senaat stemde voor een motie van PvdD, SP en PvdA die inspeelt op het landbouwareaal en de milieuruimte waarop de vleesproductie extra beslag legt.

De motie bepleit een overgang naar plantaardige producten, die een minder areaal- en milieubelastend zijn. Ook verwijzen deze fracties naar de kenniseconomie waarmee Nederland een voortrekkersrol kan vervullen bij de transitie van dierlijk naar plantwaardig eiwit.

Minister Verburg (LNV) verklaarde de motie overbodig omdat al een onderzoek is gestart naar de vervangingsstrategiën voor vlees en de consequenties voor o.a. het milieu. VVD en CDA deelden haar mening en stemden tegen de motie. De overige fracties die voorstemden vormen een meerderheid.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Theo Jong

    Wat te denken van de invloed van dieet (plantaardig t.o.v. dierlijk eiwit) op de gezondheid van de mensen? Lees bijvoorbeeld "The China Study" van voedseldeskundige T.C. Campbell; ISBN 1-932100-66-0 en leer welke invloed een plantaardig dieet heeft op de gezondheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.