Home

Achtergrond

Schap toetst technieken voor precisielandbouw

Het Productschap Akkerbouw (PA) gaat verschillende technieken die op het gebied van precisielandbouw worden aangeboden in de praktijk testen.

Over twee jaar is bekend welke systemen financieel het meest opleveren.

Het PA gaat teeltbegeleidingssystemen als bodemscans, bemonsteringstechnieken, biomassametingen toetsen in de praktijk. Het schap wil er zo voor zorgen dat telers door de bomen het bos nog kunnen zien. Aan een aantal bedrijven die verbonden zijn aan Kennis op de Akker (KodA) nemen de systemen dit jaar in gebruik. In de winter wordt een selectie gemaakt van de technieken waar ze mee verder gaan.

”Er zijn veel projecten op de markt waarin wordt gekozen voor een bepaalde techniek die binnen de precisielandbouw valt”, legt Erik Greve van het PA uit. ”Maar niets wordt vergeleken. Dat daar behoefte aan is, bleek wel uit de onderzoekswensen die vorig jaar voor 2008 werden ingediend. Bovendien past het binnen KodA om dit te onderzoeken. We zetten de voor- en nadelen op een rij. Daar mag de lezer conclusies uit trekken.”

Het tweejarige project wordt voor de helft betaald vanuit het KodA-budget dat door de overheid beschikbaar is gesteld. Het PA neemt de andere helft voor zijn rekening. De bedrijven die zelf al teeltbegeleidingssystemen aanbieden, zoals Agrifirm en Basfood, staat volgens Greve positief tegenover het PA-project. ”Iedereen is zoekende en dit zijn allemaal eerste stapjes in de precisielandbouw. Als we er op deze manier uit kunnen komen, is dat gunstig voor alle partijen.”

Bij de bedrijven wordt een groot perceel gezocht, waarop wintertarwe, zetmeelaardappelen of tafelaardappelen worden geteeld. Greve: ”Daar zetten we een proef op en bemesten we op basis van de metingen die we vooraf hebben gedaan. We zijn nu gestart met de sensorwaarnemingen aan de bodem. Eind april gaan we met telers en deskundigen om tafel om tot een bemestingsadvies te komen. We eindigen met een saldoberekening. Daar gaat het natuurlijk om: wat levert het op.”

Of registreer je om te kunnen reageren.