Home

Achtergrond 5 reacties

Quotumbesluit eerste stap

Eindelijk is dan de eerste stap van de beoogde zachte landing richting einde Europese melkquotering gezet.

Elke lidstaat mag vanaf 1 april 2,5 procent meer melken. Dat is lang niet voldoende voor die zachte landing. Vraagstukken over verdere productieverruiming richting 2015, de toekomst van de superheffing en eventuele verevening in Europa blijven.

Het is van groot belang dat daarover zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat de Europese melkveehouders verantwoorde bedrijfsbeslissingen kunnen nemen. Als het goed is, geven de landbouwministers en de Europese Commissie daartoe in mei de eerste aanzet. Te vrezen valt, gezien de tegengestelde meningen, dat dit een stroperig proces gaat worden en boeren dus gedwongen worden te speculeren.

Vreemd genoeg gaat het daar in melkveehoudend Nederland amper over. Daar kibbelen de partijen liever over de nu toegestane quotumuitbreiding. Met name de NMV blijft zich er tegen keren en "eist" van de zuivelfabrieken ook na 1 april een hoge melkprijs. Alsof boeren geen ondernemers zijn. Bovendien heeft iedereen de vrijheid iets meer te gaan melken; het is geen plicht. Gezien de huidige vraag kan die kleine productieverhoging geen kwaad en stort de markt echt niet in.

De politiek, inclusief minister Verburg, moet wel oppassen te denken dat quotumuitbreiding alleen een zachte landing verzorgt. Het helpt, maar er is meer voor nodig. Bijvoorbeeld die verevening.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  piet

  Een analyse die ik volledig deel!
  Duidelijkheid en doortastend beleid uit Brussel is dringend gewenst.
  De stroperigheid in de politiek is geen goede zaak voor ons als EU lid, elk land begint dan toch weer aan zijn eigen touwtje te trekken.
  De zachte landing zou, zeker als de markt het aangeeft, leidend moeten zijn voor het tempo van het beleid en het einddoel in 2015 ( of eerder!)
  Duidelijk beleid dus en geen zachte heelmeesters!

 • no-profile-image

  Name without fame

  Hulde aan het AGD.Niet slechts het melden van een gebeurtenis maar een visie op de ontwikkelingen ,en nog wel een die ik deel!.

 • no-profile-image

  Berend

  Zo is het precies.
  We moeten duidelijkheid hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
  Vooral bij uitbreidingen is het van groot belang te weten wat als nog in Quotum geinvesteerd moet worden, omdat het quotum dan niet evengroot als nu kan blijven.

 • no-profile-image

  weideboer

  We moeten zo snel mogelijk van die idiote quotumkosten af,dus superheffing fors naar beneden,die heeft trouwens geen bestaansrecht aangezien de zuivelmarkt ook niet meer wordt ondersteund door brussel.
  Daarnaast biologische boeren extra quotum toedelen omdat er in die markt een te groot tekort is nu en de komende jaren en het stimuleert omschakeling

 • no-profile-image

  melkveehouder

  zo is het.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.