Home

Achtergrond 1 reactie

'Particuliere opslag kan nuttig instrument zijn'

De Particuliere Opslagregeling voor varkensvlees als crisisinstrument voor marktbeheersing kan een wenselijk en bruikbaar instrument zijn voor de Nederlandse varkenssector.

Dat concludeert het landbouweconomisch instituut LEI in een studie naar de effecten van de PO regeling op de varkensmarkt. Het LEI voerde de studie uit op verzoek van het Productschap Vee en Vlees.

Een belangrijke aanbeveling die het LEI doet is om het vlees veel langer in opslag te houden dan tot nu toe wordt gedaan. Met een opslagduur van bijvoorbeeld anderhalf jaar zou kunnen worden voorkomen dat het vlees uit de opslag op de markt komt terwijl de prijs nog niet volledig is hersteld.

De PO-regeling leidt juist op het punt van de opslagduur vaak tot veel discussie in de sector. Doordat het vlees slechts tijdelijk in opslag gaat en na enkele maanden alsnog op de markt komt zou het prijsherstel in de markt afremmen.

De laatste keer dat de Europese Unie het PO-instrument gebruikte was eind vorig jaar. Enkele weken geleden besloot de EU dat het vlees uit die regeling langer in de opslag mag blijven zitten omdat het marktherstel nog niet ver genoeg is gevorderd.

Het LEI concludeert in zijn studie dat vooral gespecialiseerde varkenshouders met hoge kosten, zoals die er veel zijn in Nederland, baat kunnen hebben van een PO regeling. Zij kunnen minder makkelijk inspringen op prijsschommelingen en hebben nauwelijks mogelijkheden om te variëren in hun productie. Zij hebben baat bij een rustig prijsverloop.

PO leidt tot minder heftige prijsfluctuaties en daarmee wordt het een nuttig prijsdempend instrument. De EU mag vanaf 2013 geen exportrestituties meer toepassen. PO zou dan des te meer een instrument worden waarmee de EU de volume- en prijsfluctuaties kan verminderen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    John

    Waarom niet op een moment van overschot de varkens leveren op 90 kilo en op het moment dat de markt meer vlees vraagt de varkens door laten groeien naar een hoger levend gewicht. Op deze manier blijven de prijzen hoog en zit er geen prop varkensvlees in de koelhuizen.

    Een varibale gewichtskorting in de slachterij zou een veel beter instrument zijn om het aanbod van vlees te regelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.