Home

Achtergrond

PT: meer budget voor promotie groente en fruit

Het Productschap Tuinbouw (PT) voorziet een sterkere interesse van de sector in promotiecampagnes.

Met het masterplan imago glastuinbouw, het marketingplan komkommer en het imagoproject in Duitsland is de begroting voor 2008 al ver overschreden. Het PT-bestuur wordt daarom dinsdag gevraagd 750.000 euro over te hevelen uit het financieringsfonds glasgroente.
In dat bedrag wordt al uitgegaan van meer aanvragen in 2008. "De belangstelling voor marketing neemt toe in de sector. De verwachting is dat er ook in 2008 nog een aantal projecten onder deze noemer bij de sectorcommissie wordt ingediend voor subsidie", schrijft het PT in het voorstel aan het bestuur.

In de sectorcommissie groente en fruit werd vorige maand al met veel enthousiasme ingestemd met het plan voor een promotiecampagne in Duitsland voor Nederlandse vruchtgroente. Vooral de omvang van de campagne is opvallend. De drie jaar durende campagne kost in totaal 3 miljoen euro. Voor 2008 is hiervoor al 780.000 euro nodig.
Het marketingplan komkommer kost in 2008 110.000 euro, waarvan 40.000 euro wordt opgebracht door telers zelf. De opvolgende jaren moet dat integraal door de telers zelf worden opgebracht.
De drie promotieprojecten kosten gezamenlijk dit jaar een kleine miljoen euro, terwijl er maar 287.426 euro beschikbaar is. Het bestuur heeft juridisch gezien de mogelijkheid om de begroting tussentijds aan te passen.
De extra financieringsbehoefte komt uit de reguliere PT-fondsen. Voor extra promotie-activiteiten rept het voorstel niet over een extra promotieheffing van telers.

Promotieactiviteiten verschuiven meer van collectieve campagnes naar productspecifieke campagnes, zoals voor paprika, aardbeien en nu ook komkommers.

Of registreer je om te kunnen reageren.