Home

Achtergrond 248 x bekeken

'Overbeschermd opgevoede kinderen vaker crimineel'

Kinderen die heel weinig mogen van hun ouders en afhankelijk worden gehouden, plegen vaker delicten dan kinderen die liefdevol en ondersteunend worden opgevoed.

Dat concludeert Machteld Hoeve in een onderzoek waarop ze 9 april promoveert aan de Nijmeegse Radboud Universiteit.

Het is al langer bekend dat kinderen die weinig begeleiding en ondersteuning van hun ouders krijgen en daarbij hard worden gestraft, ook vaker delinquent gedrag vertonen.

Hoeve stelt verder dat de inconsequente en afwijzende opvoedingsstijlen verhoogd risico opleveren voor ontsporing. Inconsequente ouders verbieden hun kind iets, maar staan het later toch weer toe. En afwijzende ouders accepteren het kind niet zoals het is.

De promovenda verstaat onder delinquent gedrag bijvoorbeeld het plegen van winkeldiefstallen, bushokjes slopen, maar ook moord, seksuele misdrijven en geweldpleging.

Volgens haar is de opvoeding door ouders niet alleen bepalend voor de toekomst van kinderen. Andere factoren zijn bijvoorbeeld de invloed van vriendjes, de wijk waarin kinderen opgroeien, de sociaal-economische status van de ouders, impulsiviteit van het kind en de vraag of het bijvoorbeeld ADHD heeft.

Volgens Hoeve hebben ouders die hun kind warmte en liefde geven, ondersteuning bieden, regels stellen en die consequent handhaven, uitleggen waarom iets niet mag in plaats van zich autoritair op te stellen, minder kans op delinquent gedrag bij hun kind.

Hoeve stelt dat de relatie tussen opvoeding en delinquent gedrag 'gelukkig' niet lang blijft bestaan. Als kinderen pakweg rond de twintig jaar oud zijn, is de link tussen opvoeding en crimineel gedrag niet meer te leggen, zegt ze. "De opvoeding determineert niet de bestemming van het kind. Kinderen kunnen stoppen met delinquent gedrag, ook als hun ouders geen betere opvoeders worden.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.