Home

Achtergrond

Noord-Holland wijst alleen dijkverhoging af

De provincie Noord-Holland heeft een streep getrokken door een van de vier scenario's voor de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Verhoging van de dijk is wat de provincie betreft onvoldoende. Dit heeft een woordvoerder van de provincie vandaag gezegd.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakte in januari bekend vier varianten te onderzoeken om de Hondsbossche en Pettemer Zeewering te versterken. De vier staan in de startnotitie voor de milieueffectrapportage.

De eerste mogelijkheid is het zeewaarts versterken met extra zand voor de dijk. De tweede voorziet in versterking van het binnentalud. Dat gebeurt ofwel in combinatie met maatregelen op de kruin ofwel met het verruwen van het buitentalud. De derde optie is een combinatie van beperkte kruinverhoging en versteviging van het buitentalud. De vierde is versterking van de dijk door alleen een kruinverhoging.

De vierde optie valt af voor de provincie, onder meer wegens "de gevoelens die onder de bevolking leven''. Een van de nadelen van de variant is volgens de provincie onder meer dat in Petten woningen vlak achter de dijk moeten worden gesloopt voor een noodzakelijke verbreding van de dijkvoet. Bij de andere drie varianten is dat niet het geval.

Het hoogheemraadschap kiest de variant, maar de provincie moet die goedkeuren. Volgens de woordvoerder van de provincie moet onderzoek naar de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering begin 2009 gereed zijn. Het werk moet in 2010 zijn afgerond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.