Home

Achtergrond 799 x bekeken

Noord-Brabant schrapt ‘zeer kwetsbare gebieden’

De provincie Noord-Brabant wil 10 procent van de ‘zeer kwetsbare gebieden’ in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) schrappen. Hierdoor blijven nog ruim 1.200 veehouderijbedrijven (de helft) liggen in de zones van 250 meter met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Het Ontwerpbesluit voor de aanwijzing ligt ter inzage van 18 maart 2008 tot en met 28 april 2008.

Verandering
Noord-Brabant wil voor circa 10 procent of 7.500 hectare van de huidige kwetsbare gebieden de Wav-status en de 250 meter beschermingszone laten vervallen. Hierdoor wordt het aantal veehouderijbedrijven in de beschermingszone gehalveerd tot ruim 1.200. Met het schrappen van eerder aangewezen gebieden worden economische ontwikkelingen er nu minder gehinderd. Voor de overige 90 procent van de natuur verandert er niets volgens de provincie.

Wet ammoniak en veehouderij
Aanleiding voor het ontwerpbesluit is de wijziging van de Wav op 1 mei 2007. De Wav beschermt alle voor verzuring gevoelige natuur die deel uitmaakt van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Bedrijven met vee kunnen binnen een afstand van 250 meter van deze gebieden alleen uitbreiden onder strikte voorwaarden. Oprichting van nieuwe veehouderijbedrijven is binnen een zone van 250 meter in principe niet mogelijk. Zo wordt de ammoniakbelasting door veehouderijbedrijven op natuurgebieden beperkt.

Procedure
Op basis van een integrale afweging moeten Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden aanwijzen. Gedeputeerde Staten bereiden het besluit van Provinciale Staten voor en leggen het ontwerpbesluit ter inzage. Voorafgaand is de concept-ontwerpkaart voor regionaal advies voorgelegd aan de reconstructie- en gebiedscommissies landelijk gebied en aan de Provinciale Commissie Ecologie voor Brabantbreed advies. Deze adviezen zijn verwerkt in de huidige kaart. Tot 28 april 2008 zijn zowel op internet als op de gemeentehuizen en het provinciehuis van Noord-Brabant de plannen en de kaart in te zien. Ook kunnen belanghebbenden tot deze datum schriftelijk reageren.

Lees ook Meerderheid Eerste Kamer akkoord met soepeler ammoniakwet

Meer informatie Provincie Noord-Brabant: Ontwerpbesluit zeer kwetsbare gebieden ter inzage - Wav

Meer informatie SenterNovem/Infomil: Wet Ammoniak en Veehouderij gewijzigd

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.